OMX Exchanges: Kuukausitilasto marraskuu 2005

·Kööpenhaminan Pörssin osakevaihto nousi marraskuussa kaikkien aikojen korkeimmaksi, 14,4 miljardiin euroon, joka vastaa 654 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa. ·Helsingin Pörssin warranttikaupankäynti nousi kaikkien aikojen korkeimmaksi, 114,0 miljoonaan euroon, joka vastaa 5,2 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa.

Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 3 277 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2 933 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 91 271 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 82 054). Osakkeiden kiertonopeus oli 119 prosenttia. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 441 845 sopimusta (12 kk: 463 558 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 400 944 sopimusta (12 kk: 428 167 sopimusta) ja korkojohdannaisten 40 901 sopimusta (12 kk: 35 391 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 4,9 miljoonaa euroa (12 kk: 4,9 miljoonaa euroa) päivässä. Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 9 553 miljoonaa euroa (12 kk: 10 450 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 8,1 miljoonaa euroa (12 kk: 5,3 miljoonaa euroa). Tämä tilasto kattaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat kaikkiin kuuteen pörssiin, ellei toisin mainita. Indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet Indeksiosuuksien/sijoitusrahasto-osuuksien keskimääräinen päivävaihto oli 62 miljoonaa euroa (12 kk: 55 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Marraskuussa OMXS30-indeksi nousi 3,2 prosenttia ja OMXH25-indeksi 1,7 prosenttia, OMXC20-indeksi nousi 3,2 prosenttia, OMXT-indeksi nousi 1,0 prosenttia, OMXR-indeksi nousi 8,6 prosenttia ja OMXV-indeksi laski 7,8 prosenttia. Välittäjät Marraskuun 30. päivänä OMX Exchangesissa oli yhteensä 148 välittäjää (luvussa eivät ole mukana 94 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 83 on välittäjänä Tukholman Pörssissä, 49 Helsingin Pörssissä, 50 Kööpenhaminan Pörssissä, 18 Tallinnan Pörssissä, 17 Riian Pörssissä ja 25 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 30. marraskuuta 695 miljardia euroa (30.11.2004: 585 miljardia euroa). Marraskuun aikana kaksi yhtiötä listautui Tukholman Pörssiin, ja kaksi yhtiötä poistui listoilta. Helsingin Pörssistä poistui yksi listayhtiö. Listayhtiöitä on yhteensä 679 (pois luettuna yhdeksän yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 271 Tukholman Pörssissä, 137 Helsingin Pörssissä, 178 Kööpenhaminan Pörssissä, 14 Tallinnan Pörssissä, 45 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 4 270, josta 1 572 on rekisteröity Tukholman Pörssissä, 307 Helsingin Pörssissä, 2 315 Kööpenhaminan Pörssissä, yhdeksän Tallinnan Pörssissä, 32 Riian Pörssissä ja 35 Vilnan Pörssissä. Marraskuun aikana Tukholman Pörssiin rekisteröitiin 45 uutta velkakirjaa ja 42 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin yhdeksän uutta velkakirjaa ja 12 poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssissä rekisteröitiin 23 uutta velkakirjaa ja 10 poistui listoilta. Tallinnan Pörssissä rekisteröitiin kaksi uutta velkakirjaa. Riian Pörssiin rekisteröitiin uusi velkakirja ja yksi poistui listoilta. Vilnan Pörssissä rekisteröitiin kolme uutta velkakirjaa ja yksi poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 514, joista 1 144 on Tukholman Pörssissä ja 370 Helsingin Pörssissä. Marraskuussa Tukholman Pörssiin listattiin 41 uutta warranttia ja 199 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listattiin 118 uutta warranttia ja 43 poistui listoilta. Valvonta-asiat Tukholma Marraskuussa Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta antoi varoituksen pörssimeklarille, joka oli suorittanut kaupallista merkitystä vailla olevan kaupan. Tällainen menettely ei ole linjassa pörssin kaupankäyntisääntöjen kanssa. Lisäksi kahta pörssin ulkopuolella tehtyä kauppaa ei oltu ilmoitettu pörssiin pörssin ulkopuolista kaupankäyntiä koskevan aikarajan puitteissa. Tukholman Pörssi kiinnitti yhden listayhtiön huomiota sääntörikkomukseen. Rikkomus ei ollut niin vakava, että se olisi viety kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Yhtiötä kritisoitiin siitä, että se oli paljastanut kurssiin vaikuttavaa tietoa lehtihaastattelussa. Tukholman Pörssi kritisoi myös yhtä institutionaalista sijoittajaa NBK:n (Näringslivets Börskommitté) sääntöjen rikkomisesta, jotka koskivat yritysoston ja osakkeidensiirron julkaisemista. Riddarhyttan Resources AB siirrettiin tarkkailulistalle O-listalta, koska yhtiö oli hakenut osakkeidensa poistamista Tukholman Pörssin listalta. Kuukauden aikana ilmoitettiin kolme sisäpiirikauppaepäilyä Ruotsin rahoitustarkastukselle. Helsinki Helsingin Pörssi kiinnitti marraskuussa kolmen yhtiön huomiota puutteelliseen tiedottamiseen. Yksi yhtiö ei julkistanut ilman aiheetonta viivytystä hallituksen päätöstä hankkia yhtiön omia osakkeita. Toisen yhtiön huomiota kiinnitettiin puutteellisiin toimenpiteisiin, joihin yhtiö oli ryhtynyt tilanteessa, jossa oli syytä epäillä tulosvaroituksen vuotamista. Kolmannen yhtiön huomiota kiinnitettiin siihen, että yhtiön pörssitiedotteena julkistaman tiedon perusteella ei ollut mahdollista arvioida päätöksen vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuden kehitysnäkymiin. Lisäksi Helsingin Pörssi huomautti yhtä välittäjää, että sen asiakkaan tallentamat tarjoukset olivat omiaan vaikuttamaan sopimattomalla tavalla osakkeen hinnanmuodostukseen päivän avaushuutokaupassa. Kööpenhamina Kööpenhaminan Pörssi moitti välittäjää, koska tämä oli jättänyt ilmoittamatta tehdyn kaupan. Kööpenhaminan Pörssi käsitteli kahta yritysvaltaustarjousta, jotka esitti Fonden af 20. december -rahasto Solar Holding A/S ja Nordisk Solar Compagni A/S osakkeenomistajille. Kaksi Kööpenhaminan Pörssin listayhtiötä siirrettiin Tarkkailulistalle. EAC A/S siirrettiin Tarkkailulistalle, koska se odottaa EAC Nutritionin myynnin hyväksymistä ja Spæncom A/S, koska se odottaa selvitystä taloudellisiin epäselvyyksiinsä. Tallinna Tallinnan Pörssin Listaus- ja valvontakomitea antoi varoituksen kahdelle yhtiölle, jotka olivat rikkoneet kaupankäynnin ajankohtaa koskevia sääntöjä. AS Norman johtoon kuuluva henkilö oli ostanut AS Norman osakkeita sääntöjenvastaisesti huhtikuussa 2005. AS Baltican johtoon kuuluva henkilö oli myös ostanut AS Baltican osakkeita sääntöjenvastaisesti syyskuussa 2005. Listaus- ja valvontakomitea määräsi 320 euron sakon AS Rakvere Lihakombinaatille, sillä se oli antanut tiedon sen johtokuntaan kuuluvan jäsenen eläkkeelle siirtymisestä päivää liian myöhään elokuussa 2005. Lisätietoja antavat: Kaupankäyntitilastoista Pekka Peiponen, johtaja (09) 61667 290 Markkinavalvonnasta Janne Seppänen, markkinavalvonta (09) 61667 382 Tietoa OMX Exchangesista |OMX on johtava yhteistyökumppani tehokkailla arvopaperimarkkinoilla. OMX muodostuu kahdesta divisioonasta: OMX Exchanges ja OMX Technology. OMX Exchanges -divisioonan kautta OMX omistaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan osake- ja johdannaispörssit sekä Viron ja Latvian arvopaperikeskukset ja ylläpitää niitä. OMX Exchangesin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Lisätietoja ja tilastot ovat internetissä osoitteessa www.omxgroup.com/helsinginporssi.

Liitteet & linkit