OMX Exchanges: Kuukausitilasto syyskuu 2005

·OMX Exchangesin korkojohdannaisten vaihto oli syyskuussa korkeimmillaan sitten syyskuun 1998, kun päivävaihto kipusi 51 693 sopimukseen (syyskuu 1998: 53 291 sopimusta). Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 3 095 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2 761 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 87 367 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 77 625). Osakkeiden kiertonopeus oli 113 prosenttia. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 460 339 sopimusta (12 kk: 443 931 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 408 646 sopimusta (12 kk: 412 678 sopimusta) ja korkojohdannaisten 51 693 sopimusta (12 kk: 31 253 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 5,1 miljoonaa euroa (12 kk: 4,7 miljoonaa euroa) päivässä. Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 10 496 miljoonaa euroa (12 kk: 10 323 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 6,8 miljoonaa euroa (12 kk: 4,7 miljoonaa euroa). Indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet Indeksiosuuksien/sijoitusrahasto-osuuksien keskimääräinen päivävaihto oli 73 miljoonaa euroa (12 kk: 48 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Syyskuussa OMXS30-indeksi nousi 5,5 prosenttia ja OMXH25-indeksi 5,4 prosenttia, OMXC20-indeksi nousi 1,4 prosenttia, OMXT-indeksi nousi 9,6 prosenttia, OMXR-indeksi nousi 10,7 prosenttia ja OMXV-indeksi nousi 19,2 prosenttia. Tämä tilasto kattaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat kaikkiin kuuteen pörssiin ellei toisin mainita. Välittäjät Syyskuun 30. päivänä OMX Exchangesissa oli yhteensä 148 välittäjää (luvussa eivät ole mukana ne 89 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 81 on välittäjänä Tukholman Pörssissä, 47 Helsingin Pörssissä, 49 Kööpenhaminan Pörssissä, 18 Tallinnan Pörssissä, 17 Riian Pörssissä ja 25 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 30. syyskuuta 699 miljardia euroa (30.9.2004: 547 miljardia euroa). Syyskuun aikana yksi yhtiö listautui Tukholman Pörssiin. Listayhtiöitä on yhteensä 680 (pois luettuna 9 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 270 Tukholman Pörssissä, 138 Helsingin Pörssissä, 179 Kööpenhaminan Pörssissä, 14 Tallinnan Pörssissä, 45 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 4 222, josta 1 542 on rekisteröity Tukholman Pörssissä, 307 Helsingin Pörssissä, 2 305 Kööpenhaminan Pörssissä, kuusi Tallinnan Pörssissä, 29 Riian Pörssissä ja 33 Vilnan Pörssissä. Syyskuun aikana Tukholman Pörssiin rekisteröitiin 33 uutta velkakirjaa ja 59 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin kuusi uutta velkakirjaa ja kuusi poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssissä rekisteröitiin 20 uutta velkakirjaa ja kolme poistui listoilta. Riian Pörssiin rekisteröitiin yksi uusi velkakirja. Vilnan Pörssissä rekisteröitiin yksi uusi velkakirja ja yksi poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 534, joista 1 239 on Tukholman Pörssissä ja 295 Helsingin Pörssissä. Syyskuussa Tukholman Pörssiin listattiin 142 uutta warranttia ja 173 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listattiin 116 uutta warranttia ja 87 poistui listoilta. Valvonta-asiat Tukholma Tukholman Pörssi kiinnitti yhden listayhtiön huomiota sääntörikkomukseen. Rikkomus ei ollut niin vakava, että se olisi viety kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Yhtiö oli julkistanut kurssin vaikuttavaa tietoa ensin englanniksi ennen kuin tieto julkistettiin ruotsiksi. Syyskuun aikana Tukholman Pörssi kritisoi yhtä välittäjää, joka rikkoi Norex-sääntöjä. Asiaa ei kuitenkaan pidetty niin vakavana, että se olisi viety kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Asia koski arvopaperin kurssiin vaikuttavaa kaupankäyntiä kaupankäyntipäivän lopussa. Kuukauden aikana ilmoitettiin kuusi tapausta Ruotsin rahoitustarkastuksen käsiteltäväksi ja talousrikoksia käsittelevälle viranomaiselle, ekobrotsmyndighetenille. Yhdessä tapauksessa epäily kohdistui laittoman sisäpiiritiedon väärinkäyttöön, kolmessa tapauksessa sisäpiirikaupankäyntiin ja kahdessa tapauksessa markkinoiden manipulaatioon. Helsinki Helsingin Pörssi kiinnitti yhden yhtiön huomiota puutteelliseen tiedottamiseen. Yhtiöillä oli puutteita hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten julkistamisessa. Yksi sisäpiirintiedon väärinkäytön epäily ilmoitettiin Rahoitustarkastukselle. Kööpenhamina Syyskuussa Kööpenhaminan Pörssi kritisoi yhtä yhtiötä, joka ei julkistanut yhtiötiedotteitaan internet-sivuillaan ilman aiheetonta viivytystä. Yksi yhtiö siirrettiin pois tarkkailulistalta, koska jäljellä olevien osakkeidenlunastus toisesta listayhtiöstä oli alkanut. Ensin mainitulla yhtiöllä oli huomattava omistusosuus jälkimmäisestä yhtiöstä. Kolme yhtiötä siirrettiin tarkkailulistalle syyskuussa; yksi yhtiö osakkeiden myynnin johdosta ja toinen tulevan pakollisen ostotarjouksen takia. Ostotarjous vaikuttaa myös kolmanteen yhtiöön – holdingyhtiöön, joka myös siirrettiin tarkkailulistalle. Lisätietoja antavat: Kaupankäyntitilastoista: Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö (09) 6166 7599 Markkinavalvonnasta: Janne Seppänen, apulaisjohtaja, markkinavalvonta (09) 6166 7382 Tilastot ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa www.omxgroup.com. Tietoa OMX Exchangesista |OMX on johtava yhteistyökumppani tehokkailla arvopaperimarkkinoilla. OMX muodostuu kahdesta divisioonasta: OMX Exchanges ja OMX Technology. OMX Exchanges -divisioonan kautta OMX omistaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan osake- ja johdannaispörssit sekä Viron ja Latvian arvopaperikeskukset ja ylläpitää niitä. OMX Exchangesin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Lisätietoja on internetissä osoitteessa www.omxgroup.com.

Liitteet & linkit