OMX käynnistää pohjoismaiden vaihtoehtoisen markkinapaikan Tanskassa

OMX perustaa Pohjoismaihin vaihtoehtoisen markkinapaikan tarjotakseen elinvoimaiset pääomamarkkinat myös pienille listaamattomille yhtiöille, jotka eivät ole valmiita pörssilistautumiseen. Hanke käynnistetään avaamalla vaihtoehtoinen tanskalainen markkinapaikka joulukuussa sekä kehittämällä Ruotsin Nya Marknadenia. Pohjoismainen vaihtoehtoinen markkinapaikka tulee kattamaan myös Suomen. Vaihtoehtoisen markkinapaikan avulla OMX helpottaa pienten yhtiöiden riskipääoman hankintaa, mikä osaltaan vauhdittaa kasvua Pohjoismaissa.

Vaihtoehtoinen markkinapaikka tarjoaa pienille siirtymävaiheessa oleville listaamattomille yhtiöille kanavan pääomanhankintaan. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi kasvuyhtiöt ja yhtiöt, joiden omistuksessa on meneillään sukupolvenvaihdos. Uusi markkinapaikka räätälöidään pienten yhtiöiden erityistarpeisiin, ja sillä toimimista ohjaavat säädökset ovat pörssin sääntöjä lievemmät. Markkinapaikan perustaminen antaa vastaavasti sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa hallitusti myös listaamattomiin yhtiöihin. Uusi markkinapaikka luo lisäksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia pankeille, pankkiiriliikkeille ja muille rahoitusmarkkinaosapuolille. – OMX pyrkii jatkuvasti tukemaan kasvua Pohjoismaissa parhaalla mahdollisella tavalla. Perustamalla vaihtoehtoisen pohjoismaisen markkinapaikan tarjoamme myös pienille yhtiöille kanavan riskipääoman hankintaan. Sekä ammattimaiset sijoittajat että yksityissijoittajat pääsevät tätä kanavaa käyttäen sijoittamaan pieniin, listaamattomiin yhtiöihin OMX-pörssien kaupankäyntijärjestelmän kautta, kertoo OMX Exchangesin toimitusjohtaja Jukka Ruuska. Ensimmäisenä askeleena vaihtoehtoisen pohjoismaisen markkinapaikan perustamiseksi OMX:ään kuuluva Kööpenhaminan Pörssi esittelee tänään ehdotuksen tanskalaisen vaihtoehtomarkkinan säännöiksi. Tanskalaisen vaihtoehtomarkkinan odotetaan aloittavan toimintansa joulukuussa saatuaan viranomaishyväksynnät. – Tuleva vaihtoehtoinen markkinapaikka on Tanskan pääomamarkkinoille tärkeä innovaatio, toteaa Jan Ovesen, Tanskan osakemarkkinoista OMX Exchangesissa vastaava johtaja. ”Toivomme, että markkinapaikka avaa tien kokonaan uudenlaisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin näille yrityksille, joiden katsomme olevan ratkaisevassa asemassa Tanskan taloudellisen kasvun ja vaurauden kannalta.” Tanskalainen vaihtoehtoinen markkinapaikka on tarkoitettu pienille yhtiöille, joiden markkina-arvo on enintään 400–500 miljoonaa Tanskan kruunua (50–70 miljoonaa euroa). Vaihtoehtoinen markkinapaikka on pitkälti Kööpenhaminan Pörssin sääntelemä, millä varmistetaan erityisesti pienten yhtiöiden tarvitsema joustavuus. Markkinapaikalle hyväksymistä ja siellä olevien yhtiöiden tiedottamista koskevat vaatimukset ovat lievemmät kuin pörssissä; yhtiöllä voi olla alle kolmen vuoden toimintahistoria eikä markkina-arvolle tai omistuksen jakautumiselle ole alarajaa. Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin noudattamista ei vaadita, eikä markkinapaikalla olevia yhtiöitä koske tanskalainen suositus hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Tanskan vaihtoehtoisella markkinapaikalla toimiville yhtiöille nimetään ”hyväksytty neuvonantaja”, joka seuraa ja opastaa yhtiötä koko sen markkinapaikkauran ajan. Laajempi pohjoismainen vaihtoehtoinen markkinapaikkaratkaisu esitellään ensi vuoden alkupuoliskolla. Se tulee perustumaan uuteen tanskalaiseen vaihtoehtomarkkinaan sekä Ruotsissa jo vuonna 1997 toimintansa aloittaneeseen Nya Marknadeniin. Pohjoismainen vaihtoehtoinen markkinapaikka tulee kattamaan myös Suomen. Tämä mahdollistaa yhteisen tarjonnan sekä Pohjoismaiden alueella että kansainvälisille markkinaosapuolille. Markkinapaikka tulee mahdollisuuksien mukaan perustumaan pörssin jo olemassa olevan infrastruktuuriin, minkä ansiosta listautumis- ja kaupankäyntipalvelut voidaan tarjota kilpailukykyisin kustannuksin. Ehdotus Tanskan vaihtoehtoiseksi markkinapaikaksi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.omxgroup.com/copenhagenstockexchange. Lisätietoja: Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö, OMX Exchanges (09) 6166 7599 Jan Ovesen, johtaja, Cash Markets Denmark, OMX Exchanges +45 33 93 33 66 Ellen-Margrethe Soelberg, viestintäpäällikkö, OMX Exchanges, Tanska +45 33 77 04 30 Tietoja OMX Exchangesista | OMX on johtava yhteistyökumppani tehokkailla arvopaperimarkkinoilla. OMX muodostuu kahdesta divisioonasta: OMX Technologysta ja OMX Exchangesista. OMX Exchanges -divisioonan kautta OMX omistaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan osake-, korko- ja johdannaispörssit sekä Viron ja Latvian arvopaperikeskukset, joita kaikkia se ylläpitää. OMX Exchangesin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Lisätietoja on Internetissä osoitteessa www.omxgroup.com.

Liitteet & linkit