Helsingin ja Tukholman pörssien valvontatoiminnot eriytetään edelleen liiketoiminnasta

Helsingin ja Tukholman pörssien markkinavalvontatoimintojen ohjaus siirtyy vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä kahdelle itsenäiselle komitealle. Markkinavalvontakomiteoiden perustaminen on osa OMX Exchangesin työtä luottamuksen vahvistamiseksi. Samalla Tukholman ja Helsingin pörssien markkinavalvontatoiminnot erotetaan entistäkin selvemmin pörssien liiketoiminnasta. Uudet markkinavalvontakomiteat (Surveillance Committees) keskittyvät pörssilistauksiin sekä Ruotsin ja Suomen markkinoiden valvonta-asioihin, jotka voivat liittyä listayhtiöitä koskeviin pörssisääntöihin, yhtiöiden ja välittäjien valvontaan sekä markkinavalvontatoiminnon budjettiin. Uuden järjestelyn myötä kunkin pörssin markkinavalvontatoiminnot päättävät siitä mitkä tapaukset viedään pörssin kurinpitolautakuntaan. Uusien markkinavalvontakomiteoiden jäsenistön enemmistö sekä puheenjohtaja tulevat olemaan riippumattomia pörsseistä ja niiden pääomistajista. Molemmissa komiteoissa on samat jäsenet, joiden tulee olla tulee olla hyvin perehtyneitä Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoihin. Uudet markkinavalvontakomiteat toimivat erillään OMX Exchangesin hallituksesta. Tavoitteena on perustaa myös Kööpenhaminan Pörssille oma markkinavalvontakomiteansa. - Perustamalla markkinavalvontakomiteat voimme tehdä entistäkin selvemmäksi, että pörssien listausta ja valvontaa koskevat kysymykset käsitellään erillään liiketoiminnoista. Pörssimarkkinoiden luottamusta kasvattavat toimet ovat meille erittäin tärkeitä. Vahva luottamus pörssitoimintaa kohtaan lisää myös sijoittajien kiinnostusta, ja tällöin listayhtiöiden on helpompi hankkia riskipääomaa, sanoo OMX Exchangesin toimitusjohtaja Jukka Ruuska. OMX Exchangesin neutraliteetti- ja tasavertaisuusperiaatteet Helsingin ja Tukholman pörssien markkinavalvontatoiminnassa noudatetaan kahta perusperiaatetta: uusia yhtiöitä tai välittäjiä hyväksyttäessä noudatettava neutraliteetti (neutraliteettiperiaate) sekä kaikkien yhtiöiden ja välittäjien tasavertainen kohtelu riippumatta niiden koosta tai merkityksestä pörssikaupalle (tasavertaisuusperiaate). Näiden periaatteiden noudattaminen on erityisen tärkeää, kun pörssien liiketoiminnan tavoitteena on voiton tuottaminen ja niiden tuloista suurin osa on peräisin näiltä kahdelta asiakasryhmältä. Lisätietoja antavat: Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, OMX Exchanges +46 8 405 6701 Anders Ackebo, markkinavalvontajohtaja, OMX Exchanges + 46 8 405 7010

Liitteet & linkit