Helsingin ja Tukholman pörssit lahjoittavat kurinpitomaksut uudelle säätiölle

Helsingin ja Tukholman pörssien hallituksen ovat päättäneet lahjoittaa kaikki pörssien kurinpitolautakuntien määräämät kurinpitomaksut uudelle säätiölle, jonka OMX Exchanges perustaa tukemaan arvopaperimarkkinoita koskevaa tutkimusta Suomessa ja Ruotsissa.

Luottamus on pörssitoiminnan tärkeimpiä edellytyksiä. OMX Exchanges työskentelee jatkuvasti pitääkseen yllä ja vahvistaakseen luottamusta pörsseihinsä. Osana tätä työtä Tukholman ja Helsingin pörssien hallitukset ovat päättäneet, etteivät yhtiöt pidä kurinpitolautakuntien määräämiä kurinpitomaksuja itse. Päätös koskee myös vuonna 2004 määrättyjä sakkoja, jotka lahjoitetaan myös säätiölle. Tarkoitus on myöhemmin sisällyttää säätiöön myös Kööpenhaminan Pörssi ja Tanskan rahoitusmarkkinat. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa maiden rahoitusmarkkinoiden osaamista ja kilpailukykyä. Kurinpitomaksujen lahjoittaminen uudelle säätiölle edesauttaa luottamusta markkinoihin, mikä hyödyttää sekä sijoittajia että pääomaa tarvitsevia yhtiöitä. Pörssin valvontayksikkö (Surveillance) tutkii kaikki epäillyt sääntörikkomukset. Vähäiset rikkomukset johtavat kirjalliseen kritiikkiin yhtiölle, kun taas vakavammat tapaukset käsittelee pörssin kurinpitolautakunta. Sekä Ruotsissa että Suomessa toimii oma kurinpitolautakunta, joka on riippumaton kyseisen maan pörssistä. Mahdolliset seuraukset rikkomuksista ovat muistutus, varoitus, kurinpitomaksu tai esitys listalta poistamisesta. Vuonna 2004 Suomen ja Ruotsin kurinpitomaksut olivat yhteensä 2,9 miljoonaa kruunua. Uuden säätiön hallitukseen tullaan valitsemaan kummankin maan yliopistomaailman edustajia. Säätiö perustetaan huhtikuussa. Lisätietoja antavat: Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, OMX Exchanges 09-61667 200 Anders Ackebo, markkinavalvontajohtaja, OMX Exchanges + 46 8 405 7010

Liitteet & linkit