Helsingin Pörssille uusi toimialaluokitus ja uusia indeksejä

Helsingin Pörssi ottaa osana Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoiden yhtenäistämistä käyttöön uuden listayhtiöiden toimialaluokituksen (Global Industry Classification Standard, GICS) 1.7.2005. Pohjoismaiden ja Baltian yhteinen toimialaluokitus parantaa Helsingin Pörssin listayhtiöiden kansainvälistä vertailtavuutta ja tarjoaa yhtiöille selkeästi määritellyn, nykyistä laajemman vertailuryhmän. Samaan aikaan Helsingin Pörssi aloittaa toimialaluokitukseen perustuvien uusien toimialaindeksien ja uuden vertailuindeksin laskennan.

Myös Tallinnan, Riian ja Vilnan pörssit ottavat GICS-luokittelun käyttöön 1.7.2005, jonka jälkeen yhteinen toimialaluokittelu on käytössä kaikissa Pohjoismaiden ja Baltian pörsseissä. GICS on jo käytössä Tukholman, Oslon, Kööpenhaminan ja Islannin pörsseissä. GICS-toimialaluokituksen ovat kehittäneet Morgan Stanley Capital International (MSCI) ja Standard & Poor's (S&P), jotka arvioivat että se kattaa noin 95 prosenttia maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta. GICS helpottaa toimiala-analyysia luokittelemalla yhtiöt neljällä tasolla: toimialaluokka, toimialaryhmä, toimiala ja alatoimiala. Luokittelu perustuu yhtiön päätoimialaan, eli liiketoimintaan joka tuo enemmistön yhtiön liikevaihdosta. GICS-luokittelussa on kymmenen toimialaluokkaa, jotka ovat Energia, Perusteollisuus, Teollisuustuotteet ja -palvelut, Kulutustavarat ja -palvelut, Päivittäistavarat, Terveydenhuolto, Rahoitus, Informaatioteknologia, Tietoliikennepalvelut ja Yhdyskuntapalvelut. Uusi toimialaluokittelu korvaa Helsingin Pörssin nykyisen toimialajaon. GICS-toimialaluokittelun käyttöönoton yhteydessä Helsingin Pörssi aloittaa itsenäisesti kehittämiensä, GICS:iin perustuvien toimialaindeksien laskennan. Osana Pohjoismaisen indeksiperheen luomista Helsingin Pörssi aloittaa uuden vertailuindeksin laskennan 1.7.2005 ja harmonisoi porfolio- ja yleisindeksien laskentasäännöt NOREX-indeksilaskentasääntöjen kanssa. GICS-toimialaluokittelua hyödyntävä uusi OMX Helsinki Benchmark –indeksi (OMXHB) on sijoitustoiminnan tarpeisiin rakennettu indeksi, joka kuvaa Helsingin Pörssin kokonaiskehitystä. Vastaava vertailuindeksi on myös Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörsseissä. OMXHB-indeksin laskennassa huomioidaan vapaan vaihdannan kohteena olevat osakkeet sekä maksetut osingot, mikä helpottaa indeksiin perustuvaa sijoittamista. Lisätietoa uudesta toimialaluokituksesta, vertailuindeksistä ja muutoksista indeksilaskennassa on Helsingin Pörssin internet-sivuilla www.omxgroup.com/helsinginpörssi. Lisätietoja antaa: Pekka Peiponen, johtaja, Suomen osakekaupankäynti 09-6166 7290

Liitteet & linkit