Kaikki NOREX-pörssit siirtyvät käyttämään GICS®-toimialaluokitusta

Kaikki kahdeksan NOREX-pörssiä tulevat jatkossa käyttämään samaa GICS® (Global Industry Classification Standard) -toimialaluokitusta osana Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoiden yhdistämistä. Järjestelmän ovat kehittäneet Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) ja Standard & Poor’s (S&P).

Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan pörssit ovat käyttäneet GICS-luokitusta vuodesta 2001. Nyt GICS-luokitus otetaan käyttöön myös Helsingin, Islannin, Tallinnan, Riikan ja Vilnan pörsseissä vuoden 2005 toisesta neljänneksestä alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että Helsingissä, Tallinnassa, Riikassa, Vilnassa ja Islannissa listatut arvopaperit määritetään GICS-luokitusten mukaisesti. Yhtiöiden tulevat luokitukset ja niiden todelliset käyttöönottopäivämäärät tullaan ilmoittamaan hyvissä ajoin. "Vakiintuneen ja globaalin toimialaluokitusjärjestelmän käyttöönotto kaikissa NOREX-pörsseissä on osaltaan auttamassa Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden yhtenäistämistä. Ottamalla GICS-luokituksen käyttöön pyrimme edistämään NOREX-pörsseissä listattujen arvopaperien tunnettuutta sekä kiinnostusta niitä kohtaan. Lisäksi sijoittajat tulevat hyötymään entistä läpinäkyvämmästä toiminnasta", kertoi NOREXin puheenjohtaja ja OMX Exchangesin toimitusjohtaja Jukka Ruuska. "Olemme tyytyväisiä siitä, että kaikki NOREX-pörssit ottavat GICS-luokituksen käyttöön", kertoi puolestaan MSCI:n toimitusjohtaja Baer Pettit. "Muutoksen ansiosta sijoittavat voivat käyttää alan uusinta luokitusta ja vertailla johdonmukaisesti toimialoja, joiden arvopapereilla käydään kauppaa NOREX-pörsseissä." GICS-luokitus perustuu kunkin yhtiön pääasialliseen toimialaan, joka tarkoittaa yhtiön liikevaihdon tärkeintä lähdettä. GICS-luokitus helpottaa toimialakohtaisten analyysien tekemistä luokittelemalla yhtiöt varsinaisen toimialan lisäksi kolmeen alaryhmään. Lisätietoja antaa Jouni Torasvirta, johtaja, Cash Markets, OMX Exchanges +358 961 667 206 Annika Molander, viestintäpäällikkö, OMX Exchanges +46 8 405 6610

Liitteet & linkit