Luottamus Helsingin ja Tukholman pörssejä kohtaan parantunut

Helsingin ja Tukholman pörssien vuotuisessa luottamustutkimuksessa molempien pörssien tulos parantui entisestään. Luottamus oli jo aiemmin hyvällä tasolla. OMX Exchanges pyrkii jatkuvasti vahvistamaan osakemarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta erilaisin toimin. Tutkimustulosten perusteella pörssit kehittävät toimintaansa vahvistaaksen luottamusta.

Tämänvuotinen tulos osoittaa, että molempien pörssien arvosanat ovat nousseet jo aiemmin hyvältä tasolta. Tukholman Pörssin arvosana nousi 3,7:stä 3,8:aan ja Helsingin Pörssin 3,6:sta 3,7:ään. Parantunut tulos selittyy pörssien strategian kehityksellä, johdon toiminnalla sekä johdon kyvyillä yhdistää tuottoisa liiketoiminta kaupankäynnin valvontaan. Helsingin Pörssissä arvostetaan erityisesti kaupankäyntisääntöjä sekä puolueettomuutta. Tukholman Pörssi sai puolestaan erinomaiset arvosanat kaupankäyntijärjestelmästä ja -säännöistä sekä läpinäkyvyydestä. Lähes 90 prosentilla vastaajista oli positiivinen näkemys OMX Exchangesista, ja he suhtautuivat luottavaisesti Pohjoismaiden markkinoiden integraatioon. Pörssien kyky puuttua sopimusrikkomuksiin sai hieman huonomman arvosanan kuin vuonna 2003. Tähän on vaikuttanut joidenkin listayhtiöiden toiminta. Tukholman Pörssiä koskevissa kommenteissa toivottiin lisäksi, että johto toimisi näkyvämmin. Helsingin Pörssin toivottiin puolestaan parantavan likviditeettiään ja ulkoista viestintäänsä. Tutkimukseen osallistui välittäjiä, listayhtiöitä, sijoittajia, tiedotusvälineitä, sidosryhmiä ja viranomaisia sekä Suomessa että Ruotsissa. Myös pörssien kansainvälisten välittäjien ja sijoittajien näkemykset ovat mukana mittauksessa. Tukholman Pörssille tämänvuotinen tutkimus oli kolmas ja Helsingin Pörssille toinen. Lisätietoja on Internetissä osoitteessa http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/fi/fortroende-OMX-Exchanges.aspx Lisätietoja: Annika Molander, viestintäpäällikkö Tukholman Pörssi / OMX Exchanges +46 8 405 66 10

Liitteet & linkit