OMX Exchanges1: Kuukausitilasto helmikuu 2005

1 Tämä tilasto kattaa Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat kaikkiin viiteen pörssiin ellei toisin mainita. Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 2 649 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2 188 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 71 791 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 57 647). Vilnan Pörssissä päivävaihto oli kaikkien aikojen korkein 22. helmikuuta, jolloin kauppoja tehtiin 1 121. (Aikaisempi ennätys oli 5.1.2005: 991 kauppaa). Osakkeiden kiertonopeus oli 136 prosenttia. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten ja suomalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 562 989 sopimusta (12 kuukauden aikana 437 909 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 531 529 sopimusta (12 kuukauden aikana 410 257 sopimusta) ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto 31 461 sopimusta (12 kuukauden aikana 27 652 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemiovaihto oli 6,6 miljoonaa euroa päivässä (12 kuukauden aikana 5,1 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 4,9 miljoonaa euroa (12 kuukauden aikana 5,3 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Helmikuussa OMXS30-indeksi nousi 3,8 prosenttia ja OMXH25-indeksi nousi 7,3 prosenttia, TALSE-indeksi nousi 15,4 prosenttia, RIGSE-indeksi laski 1,1 prosenttia ja VILSE-indeksi nousi 4,4 prosenttia. Välittäjät Helmikuun 28. päivänä OMX Exchangesissa oli yhteensä 123 välittäjää (luvussa eivät ole mukana ne 48 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 79 on Tukholman Pörssissä, 44 Helsingin Pörssissä, 15 Tallinnan Pörssissä, 14 Riian Pörssissä ja 19 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 28. helmikuuta 496 miljardia euroa (27.2.2004: 460 miljardia euroa). Helmikuun aikana 1 yhtiö poistui listoilta Tukholman Pörssistä. Riikan Pörssiin listautui 2 uutta yhtiötä. Listayhtiöitä on yhteensä 502 (pois luettuna 6 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 274 Tukholman Pörssissä, 137 Helsingin Pörssissä, 13 Tallinnan Pörssissä, 41 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 1 817, josta 1 458 Tukholman Pörssissä, 288 Helsingin Pörssissä, 6 Tallinnan Pörssissä, 30 Riian Pörssissä ja 35 Vilnan Pörssissä. Helmikuun aikana Tukholman Pörssiin rekisteröitiin 39 uutta velkakirjaa ja 42 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin 4 uutta velkakirjaa ja 2 poistui listoilta. Tallinnan Pörssiin rekisteröitiin 1 uusi velkakirja. Riian Pörssiin rekisteröitiin 2 uutta velkakirjaa ja 2 poistui listoilta. Vilnan Pörssiin rekisteröitiin 3 uutta velkakirjaa ja 2 poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 844, joista 1 508 on Tukholman Pörssissä ja 336 Helsingin Pörssissä. Helmikuussa Tukholman Pörssiin listattiin 163 uutta warranttia ja 123 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listattiin 25 uutta warranttia ja 55 poistui listoilta. Valvonta-asiat Helmikuussa Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta määräsi sakot kahdelle listayhtiölle. Intentia ei tiedottanut osakekurssiin vaikuttanutta tapahtumaa. KMT ei kertonut vuosikertomuksessa 2003 kaikista johdon etuuksista, eikä noudattanut kirjanpitosääntöjä. Tukholman Pörssi kritisoi helmikuussa kolmea yhtiötä siitä, etteivät yhtiöt noudattaneet pörssin sääntöjä. Tapaukset eivät olleet niin vakavia, että ne olisi pitänyt saattaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Yhtä yhtiötä kritisoitiin, koska se ei tiedottanut ajoissa. Yhtä yhtiötä kritisoitiin, kun se oli antanut lehtihaastattelussa tietoja tulevaisuudennäkymistään. Lisäksi yhtä yhtiötä kritisoitiin siitä, ettei yhtiö noudattanut Tukholman Pörssin raportointisääntöjä. Kaksi yhtiötä siirrettiin O-listan tarkkailulistalle, koska yleisön hallussa ei ollut riittävää määrää yhtiöiden osakkeita. Helmikuussa epäiltiin kahta sisäpiirikauppaa, joista raportoitiin Ruotsin rahoitustarkastukselle. Helsingin Pörssissä yksi yhtiö siirrettiin I-listan tarkkailulistalle, koska se oli jättänyt hakemuksen osakkeen poistamiseksi listalta. Helmikuussa epäiltiin kahta markkinoiden väärinkäytöstapausta, joista informoitiin rahoitustarkastusta. Yhtä listayhtiötä kritisoitiin siitä, että se julkisti muutoksesta viivästetysti. Latviajas kugnieciba, joka on yhtiö Riikan Pörssin päälistalla, asetettiin tarkkailuun, koska yhtiö ei kertonut ehdokkaita hallituksen jäseniksi ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla. Yhtiötä moitittiin myös, koska se ei toimittanut Riikan Pörssille tietoja pyydettäessä. Tarkkailua jatketaan, kunnes yhtiö kertoo ehdokkaat hallitukseen. Latviajas kurgnieciba asetettiin tarkkailuun johtuen riidoista ja erimielisyyksistä eri omistajaryhmien välillä. Tämän seurauksena osakkeenomistajat ovat kyseenalaistaneet ylimääräisen yhtiökokouksen laillisuuden, yhtiön ylimmän johdon sekä nykyisen ja uuden hallituksen. Lisätietoja antavat Kaupankäyntitilastoista: Tukholma, Annika Molander, viestintäpäällikkö, +46 8 405 6610 Helsinki, Jarmo Holopainen, +358 9 6166 7599 Tallinna, Tex Vertmann, viestintäpäällikkö, +372 640 8862 Riika, Krista Grintale, viestintäpäällikkö, + 371 7212 431 Vilna, Diana Sokolova, PR-päällikkö +370 5 272 1371 Markkinavalvonnasta: Tukholma, Anders Ackebo, valvontajohtaja, +46 8 405 70 10 Tilastot ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa www.omxgroup.com. REMOVED GRAPHICS

Liitteet & linkit