OMX Exchanges1: Kuukausitilasto huhtikuu 2005

1 Tämä tilasto kattaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat kaikkiin kuuteen pörssiin ellei toisin mainita. Huhtikuusta 2005 OMX Exchangesin kuukausitilastot sisältävät myös Kööpenhaminan Pörssin tilastot. • OMX Exchangesille huhtikuu oli paras kuukausi sitten helmikuun 2001. Keskimääräinen päivävaihto oli 3 451 miljoonaa euroa. • Huhtikuu oli Tukholman Pörssille paras kuukausi sitten huhtikuun 2001. Keskimääräinen päivävaihto ylsi 1 931 miljoonaan euroon. Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 3 451 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2 453 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 83 777 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 66 328). Osakkeiden kiertonopeus oli 138 prosenttia. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 550 093 sopimusta (12 kuukauden aikana 422 043 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 529 354 sopimusta (12 kuukauden aikana 394 781 sopimusta) ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto 20 739 sopimusta (12 kuukauden aikana 27 262 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 5,3 miljoonaa euroa (12 kuukauden aikana 4,6 miljoonaa euroa) päivässä. Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 10 969 miljoonaa euroa (12 kuukauden aikana 9 617 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 5,3 miljoonaa euroa (12 kuukauden aikana 4,1 miljoonaa euroa). Indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet Keskimääräinen päivävaihto indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet oli 62 miljoonaa euroa (viimeisen 12 kuukauden aikana 38 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Huhtikuussa OMXS30-indeksi laski 2,7 prosenttia ja OMXH25-indeksi laski 5,1 prosenttia, KFX-indeksi laski 3,3 prosenttia, TALSE-indeksi laski 0,04 prosenttia, RIGSE-indeksi nousi 6,6 prosenttia ja VILSE-indeksi nousi 4,7 prosenttia. Välittäjät Huhtikuun 29. päivänä OMX Exchangesissa oli yhteensä 144 välittäjää (luvussa eivät ole mukana ne 75 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 78 on Tukholman Pörssissä, 45 Helsingin Pörssissä, 45 Kööpenhaminan Pörssissä, 17 Tallinnan Pörssissä, 15 Riian Pörssissä ja 19 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 29. huhtikuuta 601 miljardia euroa (30.4.2004: 528 miljardia euroa). Huhtikuun aikana kolme yhtiötä poistui listoilta Tukholman Pörssistä. Helsingin Pörssiin listautui yksi uusi yhtiö, ja Riian Pörssiin myös yksi uusi yhtiö. Listayhtiöitä on yhteensä 677 (pois luettuna 9 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 270 Tukholman Pörssissä, 137 Helsingin Pörssissä, 180 Kööpenhaminan Pörssissä, 43 Tallinnan Pörssissä, 43 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 3 953, josta 1 484 Tukholman Pörssissä, 291 Helsingin Pörssissä, 2 112 Kööpenhaminan Pörssissä, 6 Tallinnan Pörssissä, 29 Riian Pörssissä ja 31 Vilnan Pörssissä. Huhtikuun aikana Tukholman Pörssissä rekisteröitiin 29 uutta velkakirjaa ja 30 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin 5 uutta velkakirjaa ja 7 poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssissä rekisteröitiin 67 uutta velkakirjaa ja 68 poistui listoilta. Riian Pörssiin rekisteröitiin 1 uusi velkakirja ja 2 poistui listoilta. Vilnan Pörssiin rekisteröitiin 1 uusi velkakirja ja 3 poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 607, joista 1 306 on Tukholman Pörssissä ja 301 Helsingin Pörssissä. Huhtikuussa Tukholman Pörssiin listattiin 52 uutta warranttia ja 61 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listattiin 6 uutta warranttia ja 15 poistui listoilta. Valvonta-asiat Tukholma Tukholman Pörssi kritisoi huhtikuussa kahta yhtiötä, mutta tapaukset eivät olleet niin vakavia, että ne olisi pitänyt saattaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Toista yhtiötä kritisoitiin siitä, että se oli antanut epäselvää tietoa yhtiön tulevaisuudennäkymistä, kun taas toista yhtiötä siitä, että se oli antanut tulevaisuudennäkymistään tietoa analyytikkotilaisuudessa. Cloetta Fazer AB asetettiin O-listan tarkkailulistalle, koska yhtiö ei täyttänyt Tukholman Pörssin osakkeiden levinneisyysvaatimusta. Kuukauden aikana epäiltiin neljää sisäpiirikauppaa, joista raportoitiin Ruotsin rahoitustarkastukselle. Myös viides tapaus raportoitiin Ruotsin rahoitustarkastukselle, mutta siinä ei ollut kyse sisäpiirikaupasta. Tukholman Pörssi kritisoi yhtä välittäjää, joka oli rikkonut NOREX-pörssisääntöjä raportoidessaan sopimuskaupoista. Helsinki Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi kahdelle yhtiölle muistutuksen sääntöjen laiminlyönnistä. Toinen yhtiö ei noudattanut taloudellisten tietojen julkistamisessa samanaikaisvaatimusta, ja toinen yhtiö oli laiminlyönyt julkistaa ilman aiheetonta viivytystä riittäviä tietoja valuuttakurssiriskeistään. Helsingin Pörssi kiinnitti kuuden yhtiön huomiota puutteelliseen tiedottamiseen. Viidellä yhtiöillä oli puutteita hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten julkistamisessa. Yhdellä yhtiöllä oli puutteita osakkuusyritystä koskevien taloudellisten tietojen julkistamisessa. Kaksi sisäpiirintiedon väärinkäytön epäilyä ilmoitettiin Rahoitustarkastukselle. Tallinna Tallinnan listaus- ja markkinavalvontakomitea päätti antaa 15 978 euron sakon Hansabankille, joka rikkoi liikkeeseenlaskijoita koskevia sääntöjä. Lisätietoja antavat Kaupankäyntitilastoista: Tukholma, Annika Molander, viestintäpäällikkö, +46 8 405 6610 Helsinki, Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö, +358 9 6166 7599 Kööpenhamina, Ellen-Margrethe Soelberg, viestintäpäällikkö, +3´45 337 704 30 Tallinna, Tex Vertmann, viestintäpäällikkö, +372 640 8862 Riika, Inese Purgaile, viestintäpäällikkö, + 371 7212 431 Vilna, Diana Sokolova, PR-päällikkö +370 5 272 1371 Markkinavalvonnasta: Tukholma, Anders Ackebo, valvontajohtaja, +46 8 405 70 10 Helsinki, Janne Seppänen, markkinavalvonta, +358 9 6166 7382 Tilastot ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa www.omxgroup.com. REMOVED GRAPHICS

Liitteet & linkit