OMX Exchanges1: Kuukausitilasto maaliskuu 2005

1 Tämä tilasto kattaa Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat kaikkiin viiteen pörssiin ellei toisin mainita. Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 2 266 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2 111 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 60 775 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 55 696). Tallinnan Pörssin kuukausivaihto oli maaliskuussa kaikkien aikojen korkein, 1 009 miljoonaa euroa. (Aikaisempi ennätys oli elokuussa 1997 244 miljoonaa euroa). Osakkeiden kiertonopeus oli 114 prosenttia. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten ja suomalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 362 692 sopimusta (12 kuukauden aikana 426 010 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 327 363 sopimusta (12 kuukauden aikana 398 334 sopimusta) ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto 35 329 sopimusta (12 kuukauden aikana 27 676 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 3,3 miljoonaa euroa päivässä (12 kuukauden aikana 4,8 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 3,5 miljoonaa euroa (12 kuukauden aikana 4,4 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Helmikuussa OMXS30-indeksi nousi 0,1 prosenttia ja OMXH25-indeksi laski 0,5 prosenttia, TALSE-indeksi nousi 13,4 prosenttia, RIGSE-indeksi nousi 5,6 prosenttia ja VILSE-indeksi nousi/laski 3,0 prosenttia. Välittäjät Maaliskuun 31. päivänä OMX Exchangesissa oli yhteensä 122 välittäjää (luvussa eivät ole mukana ne 52 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 78 on Tukholman Pörssissä, 45 Helsingin Pörssissä, 17 Tallinnan Pörssissä, 15 Riian Pörssissä ja 19 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 31. maaliskuuta 492 miljardia euroa (31.3.2004: 449 miljardia euroa). Maaliskuun aikana yksi yhtiö poistui listoilta Tukholman Pörssistä, ja yksi Helsingin Pörssistä. Riian Pörssiin listautui 1 uusi yhtiö. Listayhtiöitä on yhteensä 501 (pois luettuna 6 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 273 Tukholman Pörssissä, 136 Helsingin Pörssissä, 13 Tallinnan Pörssissä, 42 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 1 846, josta 1 485 Tukholman Pörssissä, 292 Helsingin Pörssissä, 6 Tallinnan Pörssissä, 30 Riian Pörssissä ja 33 Vilnan Pörssissä. Maaliskuun aikana Tukholman Pörssiin rekisteröitiin 63 uutta velkakirjaa ja 36 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin 9 uutta velkakirjaa ja 5 poistui listoilta. Riian Pörssiin rekisteröitiin 1 uusi velkakirja ja 1 poistui listoilta. Vilnan Pörssiin rekisteröitiin 1 uusi velkakirja ja 1 poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 625, joista 1 315 on Tukholman Pörssissä ja 310 Helsingin Pörssissä. Maaliskuussa Tukholman Pörssiin listattiin 32 uutta warranttia ja 225 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listattiin 20 uutta warranttia ja 46 poistui listoilta. Valvonta-asiat Helmikuussa Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta varoitti kahta yhtiötä. J. P. Morgan Securities Ltd ja Lehman Brother International (Europe) rikkoivat arvopaperilainsäädäntöä, jonka mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistusosuudestaan listayhtiössä, kun se ylittää viiden prosentin rajan. Molemmat yhtiöistä jättivät ilmoittamatta, kun ne hankkivat yli viiden prosentin omistusosuuden Song Network Holding AB:sta. Tukholman Pörssi kritisoi helmikuussa neljää yhtiötä siitä, etteivät yhtiöt noudattaneet pörssin sääntöjä. Tapaukset eivät olleet niin vakavia, että ne olisi pitänyt saattaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Yhtä yhtiötä kritisoitiin, koska se ei tiedottanut riittävästi ajoissa. Kahta yhtiötä kritisoitiin, kun ne olivat kertoneet tulevaisuudennäkymistään. Toinen oli kertonut näkymistään Capital Market Dayssä ja toinen puolestaan puhelinkonferenssissa. Lisäksi yhtä yhtiötä kritisoitiin siitä, ettei yhtiö noudattanut Tukholman Pörssin raportointisääntöjä. Yhtä yhtiötä kritisoitiin hallituksen jäsenille tarkoitetun kannustinjärjestelmän muotoilusta. North Atlantic Natural Resources AB, IAR Systems AB ja TurnIT AB siirrettiin Tukholman Pörssin O-listan tarkkailulistalle, koska yhtiöt eivät täyttäneet osakkeiden levinneisyysvaatimusta. Maaliskuussa epäiltiin kolmea sisäpiirikauppaa, joista raportoitiin Ruotsin rahoitustarkastukselle. Tukholman Pörssi kritisoi kahta välittäjää, jotka rikkoivat NOREXin välittäjäsääntöjä koskien tarjouksien syöttämistä kaupankäyntijärjestelmään. Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi kahdelle yhtiölle muistutuksen sääntöjen laiminlyönnistä. Toinen yhtiö ei noudattanut taloudellisten tietojen julkistamisen samanaikaisvaatimusta, ja toinen yhtiö ei julkistanut ilman aiheetonta viivytystä riittäviä tietoja valuuttakurssiriskeistään. Maaliskuussa epäiltiin yhtä markkinoiden väärinkäytöstapausta, josta informoitiin Suomen rahoitustarkastusta. Helsingin Pörssi kiinnitti kuuden yhtiön huomiota puutteelliseen tiedottamiseen. Viidellä yhtiöillä oli puutteita hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten ja yhdellä yhtiöllä oli puutteita osakkuusyritystä koskevien taloudellisten tietojen julkistamisessa. Lisätietoja antavat Kaupankäyntitilastoista: Tukholma, Annika Molander, viestintäpäällikkö, +46 8 405 6610 Helsinki, Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö, +358 9 6166 7599 Tallinna, Tex Vertmann, viestintäpäällikkö, +372 640 8862 Riika, Krista Grintale, viestintäpäällikkö, + 371 7212 431 Vilna, Diana Sokolova, PR-päällikkö +370 5 272 1371 Markkinavalvonnasta: Tukholma, Anders Ackebo, valvontajohtaja, +46 8 405 70 10 Tilastot ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa www.omxgroup.com. REMOVED GRAPHICS

Liitteet & linkit