OMX Exchanges1: Kuukausitilasto tammikuu 2005

1) Tämä tilasto kattaa Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat kaikkiin viiteen pörssiin ellei toisin mainita. Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 2 340 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2 158 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 61 874 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 56 782). Osakkeiden kiertonopeus oli 125 prosenttia. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten ja suomalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 495 874 sopimusta (12 kuukauden aikana 443 937 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 462 569 sopimusta (12 kuukauden aikana 417 362 sopimusta) ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto 33 305 sopimusta (12 kuukauden aikana 26 576 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemiovaihto oli 6,4 miljoonaa euroa päivässä (12 kuukauden aikana 5,5 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 3,6 miljoonaa euroa (12 kuukauden aikana 5,4 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Tammikuussa OMXS30-indeksi laski 0,1 prosenttia ja OMXH25-indeksi laski 0,1 prosenttia, TALSE-indeksi nousi 4,1 prosenttia, RIGSE-indeksi nousi 3,3 prosenttia ja VILSE-indeksi nousi 9,9 prosenttia. Välittäjät Tammikuun 31. päivä OMX Exchangesissa oli yhteensä 123 välittäjää (luvussa eivät ole mukana ne 48 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 79 on Tukholman Pörssissä, 44 Helsingin Pörssissä, 15 Tallinnan Pörssissä, 14 Riian Pörssissä ja 19 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 31. tammikuuta 472 miljardia euroa (31.1.2004: 447 miljardia euroa). Tammikuun aikana kaksi yhtiötä poistui listoilta Tukholman Pörssistä. Listayhtiöitä on yhteensä 501 (pois luettuna 6 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 275 Tukholman Pörssissä, 137 Helsingin Pörssissä, 13 Tallinnan Pörssissä, 39 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 1 815, josta 1 461 Tukholman Pörssissä, 286 Helsingin Pörssissä, 4 Tallinnan Pörssissä, 30 Riian Pörssissä ja 34 Vilnan Pörssissä. Tammikuun aikana Tukholman Pörssiin rekisteröitiin 25 uutta velkakirjaa ja 49 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin 3 uutta velkakirjaa ja 6 poistui listoilta. Riian Pörssiin rekisteröitiin 2 uutta velkakirjaa ja 1 poistui listoilta. Vilnan Pörssiin rekisteröitiin 2 uutta velkakirjaa ja 1 poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 834, joista 1 468 on Tukholman Pörssissä ja 366 Helsingin Pörssissä. Tammikuussa Tukholman Pörssiin listattiin 40 uutta warranttia ja 63 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listattiin 42 uutta warranttia ja 4 poistui listoilta. Valvonta-asiat Tammikuussa Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta kritisoi julkisesti Song Networks Holding AB:tä, koska yhtiö paljasti osakekurssiin vaikuttavaa informaatiota due-diligencen aikana. Yhtiö ei kuitenkaan julkisesti tiedottanut asiasta. Tukholman Pörssi kritisoi tammikuussa kahta yhtiötä siitä, etteivät yhtiöt noudattaneet pörssin sääntöjä. Tapaukset eivät olleet niin vakavia, että ne olisi pitänyt saattaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Yhtä yhtiötä kritisoitiin puutteista seurantajärjestelmissä ja siitä, ettei yhtiö tiedottanut sopivalla tavalla. Yhtä yhtiötä kritisoitiin, kun se oli antanut lehtihaastattelussa tietoja tulevaisuudennäkymistään. Lisäksi yhtä yhtiötä kritisoitiin siitä, että yhtiö antoi haastattelussa tietoa tulevaisuudennäkymistä, joista sen olisi pitänyt tiedottaa pörssitiedotteella. Yksi yhtiö siirrettiin A-listan tarkkailulistalle, koska se oli pyytänyt yhtiön osakkeen poistamista listoilta. Toinen yhtiö siirrettiin tarkkailulistalle, koska se ei täyttänyt listautumisvaatimuksia koskien omistuksen keskittämistä. Tammikuussa epäiltiin seitsemää sisäpiirikauppaa, joista raportoitiin Rahoitustarkastukselle. Riikan Pörssin johtoryhmä huomautti I-listan yhtiötä siitä, että yhtiöllä oli epätarkkuutta vuoden 2003 tilinpäätöksessä. Lisätietoja antavat Kaupankäyntitilastoista: Tukholma, Annika Molander, viestintäpäällikkö, +46 8 405 6610 Helsinki, Jarmo Holopainen +358 9 6166 7599 Tallinna, Tex Vertmann, viestintäpäällikkö, +372 640 8862 Riika, Krista Grintale, viestintäpäällikkö, + 371 7212 431 Vilna, Diana Sokolova, PR-päällikkö +370 5 272 1371 Markkinavalvonnasta: Tukholma, Anders Ackebo, valvontajohtaja, +46 8 405 70 10 Tilastot ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa www.omxgroup.com. REMOVED GRAPHICS

Liitteet & linkit