OUTOKUMPU JA FORTUM VUODEN 2004 PÖRSSI- JA TALOUSTIEDOTTAMINEN –KILPAILUN VOITTAJAT

Outokumpu Oyj voitti vuoden 2004 Pörssi- ja taloustiedottaminen -kilpailun kansainvälisen sarjan ja Fortum Oyj yleisen sarjan. Kansainvälisessä sarjassa muut palkitut olivat Stora Enso Oyj ja Kesko Oyj. Yleisessä sarjassa palkittiin voittajan lisäksi Stockmann Oyj Abp sekä Citycon Oyj.

Helsingin Pörssin ja Helsingin Sanomien järjestämässä Pörssi- ja taloustiedottaminen –kilpailussa arvioidaan listattujen yhtiöiden taloudellisia katsauksia ja pörssitiedottamista tietoa hyödyntävien markkinaosapuolten näkökulmasta. Kilpailu edistää listayhtiöiden avointa ja johdonmukaista tiedottamista sekä lisää tiedottamisen laatua kohtaan tunnettua yleistä mielenkiintoa. Vuoden 2004 kilpailuun osallistui 43 listayhtiötä. Osanottajista 19 kilpaili kansainvälisten yhtiöiden sarjassa ja 24 yleisessä pörssilistattujen yhtiöiden sarjassa. "Kilpailuun osallistuneiden yhtiöiden tiedottaminen palvelee hyvin eri käyttäjäryhmiä. Kansainvälisessä sarjassa kärkiyhtiöiden väliset marginaalit olivat pieniä. Myös palkintosijojen ulkopuolelle jäi molemmissa sarjoissa yhtiöitä, joiden raportointi on korkeatasoista. Löytyy kuitenkin myös yhtiöitä, joiden taloustiedottaminen on puutteellista", toteaa arviointilautakunnan puheenjohtaja, professori Pontus Troberg. Kansainvälinen sarja Kansainvälisten yhtiöiden sarjan voitti Outokumpu Oyj. Yhtiö menestyi hyvin kaikilla kilpailun osa-alueilla. Outokummun vuosikertomuksen monista ansiokkaista osa-alueista mainittakoon esimerkkeinä yhtiön eri liiketoiminta-alueita ja toimintaympäristöä koskeva raportointi sekä herkkyysanalyysi. Yhtiön taloudellisten katsausten sisältämä seikkaperäinen tuloksen analysointi antaa lukijoille tarkkaa tietoa katsauskauden yksittäisten tekijöiden vaikutuksesta kokonaisuuteen. Myös yksityiskohtaiset tiedot IFRS-siirtymisen vaikutuksista (3. osavuosikatsauksessa) Outokummun taloudelliseen raportointiin ansaitsevat maininnan. Toiseksi kansainvälisten yhtiöiden sarjassa sijoittui Stora Enso Oyj. Yhtiön kolmesta eri niteestä koostuva vuosikertomus muodostaa kattavan kokonaisuuden, joka palvelee hyvin eri sijoittajaryhmiä. Stora Enson vuosikertomuksen vahvuuksina mainittakoon mm. helppolukuisuus, hyvä segmentti- ja yhteiskuntavastuuraportointi. Kolmannen sijan saavutti Kesko Oyj. Keskon vuosikertomuksen vahvuutena on helppokäyttöisyys. Yhtiön avoin tiedottamislinja sisältäen mm. säännöllisen myynnin kehityksen raportoinnin antaa sijoittajille hyvät edellytykset yhtiön taloudellisen kehityksen arviointiin. Yleinen sarja Yleisen sarjan voitti Fortum Oyj. Yhtiön vuosikertomuksen osista mainittakoon toiminnan perusasioiden havainnollinen esittäminen sekä yksityiskohtainen corporate governance –osio. Fortumin raportointi myös muilla osa-alueilla on selkeää. Erityisesti yhtiön tulevaisuuden näkymistä kerrotaan johdonmukaisesti. Fortumin tilinpäätösinformaatio mukaan lukien raportointi IFRS-siirtymisestä ja sen vaikutuksista hakee vertaistaan yleisessä sarjassa. Yhtiön sijoittajaviestintä onkin kehittynyt viime vuosien aikana entisestään. Toiseksi yleisessä sarjassa sijoittui Stockmann Oyj Abp. Yhtiön vuosikertomus on kattava, erityisesti liiketoiminta-alueiden kehityksen raportointi on laadukasta. Stockmannin vahvuutena mainittakoon myös säännöllisesti pörssitiedotteina julkistettava informaatio myynnin kehityksestä. Kolmannen sijan saavutti Citycon Oyj. Yhtiön vuosikertomuksessa on esitetty selkeästi kaikki olennaiset asiat. Cityconin vuosikertomuksen osista mainittakoon kuvaukset kiinteistösijoittamisesta sekä yhtiön hallinnoinnin järjestämisestä. Arviointilautakunta Kilpailun arviointilautakunnan puheenjohtajana toimi professori Pontus Troberg (Helsingin kauppakorkeakoulu). Muut lautakunnan jäsenet olivat senior partner Hannu Angervuo (Fides Asset Management), ekonomi Klaus Grönbärj, sijoitusjohtaja Petri Kuusisto (Varma), asiantuntija Päivi Räty (Elinkeinoelämän keskusliitto), taloustoimituksen esimies Teija Sutinen (Helsingin Sanomat) ja toimitusjohtaja Jouni Torasvirta (Helsingin Pörssi). Lisätietoja: arviointilautakunnan puheenjohtaja Pontus Troberg, puh. (09) 43 131 ja arviointilautakunnan jäsen Jouni Torasvirta, puh. (09) 6166 7280. Arviointilautakunnan yhteenveto vuoden 2004 kilpailusta on luettavissa Helsingin Pörssin internet-sivuilta osoitteesta www.omxgroup.com (Osio "Palvelumme listayhtiöille / Pörssi- ja taloustiedottaminen –kilpailu").

Liitteet & linkit