Kaupankäynti toisella ETF-rahasto-osuudella alkaa tänään pohjoismaisessa pörssissä Helsingissä

Kaupankäynti XACT OMXH25 -nimisillä ETF-rahasto-osuuksilla alkaa pohjoismaisessa pörssissä Helsingissä tänään tiistaina 7. maaliskuuta 2006. Rahasto koostuu Helsingin Pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. XACT OMXH25 -rahasto on pörssissä noteerattu indeksirahasto, joka seuraa OMXH25-indeksiä.

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahaston sijoitukset tehdään samassa suhteessa kuin osakkeiden painot ovat OMX Helsinki 25 (OMXH25) -indeksissä. Rahasto-osuuden arvonmuutos noudattelee OMXH25-indeksin arvonmuutoksia. Pörssinoteeratun rahaston osuuksilla käydään kauppaa kuten osakkeilla. Ostamalla yhden rahasto-osuuden sijoittaja hajauttaa investointinsa 25 osakkeeseen. XACT-rahastot ovat XACT Fonder -rahastoyhtiön rahastoja. Helsingissä XACT-rahastojen liikkeeseenlaskijana toimii Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy. XACT OMXH25 on järjestyksessään toinen Helsingin Pörssissä listattu ETF-rahasto-osuus. Ensimmäinen oli Seligsonin Erikoissijoitusrahasto OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto. Kaupankäynti pörssinoteeratuilla rahastoilla on kasvanut voimakkaasti koko maailmassa 1990-luvulta lähtien. Lisätietoja antaa: Jarmo Holopainen, viestintäpäällikkö, Helsingin Pörssi (09) 6166 7203

Liitteet & linkit