Muutoksia OMX:n organisaatiossa

OMX vahvistaa strategiaansa, jonka tavoitteena on luoda kasvua kaupallistamalla ja hyödyntämällä asiantuntemusta pörssitoimialalla. OMX uudistaa organisaatiotaan 1. tammikuuta 2006 alkaen. Muutosten tarkoitus on yksinkertaistaa organisaatiorakennetta.

Organisaatiossa on tällä hetkellä kaksi divisioonaa, OMX Exchanges ja OMX Technology. Uudessa organisaatiossa divisioonat korvataan kolmella liiketoiminta-alueella, jotka ovat Nordic Marketplaces, Information Services & New Markets ja Market Technology. Nordic Marketplaces -liiketoiminta-aluetta johtaa Jukka Ruuska. Liiketoiminta-alue keskittyy toteuttamaan visiota integroiduista pohjoismaisista arvopaperimarkkinoista, jotka käsittävät OMX:n pörssitoiminnot Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa. Palvelua parannetaan entisestään perustamalla uusi yhteispohjoismainen toiminto, Company Services. Information Services & New Markets -liiketoiminta-aluetta johtaa Hans Ole Jochumsen. Liiketoiminta-alue keskittyy kasvumarkkinoihin, ja siihen kuuluu aluksi Information Services -yksikkö sekä OMX:n Baltian toiminnot Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Market Technology -liiketoiminta-aluetta johtaa Markus Gerdien, joka vastaa täysin äskettäin uudelleenjärjestetystä OMX Technology -organisaatiosta ja jatkaa maailman johtavien markkinapaikkajärjestelmien ja -palvelujen jakelua. Organisaatiomuutoksen ei odoteta johtavan välittömiin henkilöstövähennyksiin.

Liitteet & linkit