Nimitykset Helsingin ja Tukholman pörssien markkinavalvonta-komiteoihin

Tästä vuodesta alkaen Helsingin ja Tukholman pörssien valvonta-asioista vastaavat viime kädessä kaksi erillistä markkinavalvontakomiteaa. Tämä on seurausta OMX-pörssien työstä, jolla parannetaan luottamusta valvonta-asioihin erottamalla pörssien liiketoiminta entistä selvemmin valvonnasta. Vesa Vainio on nimitetty kahden markkinavalvontakomitean puheenjohtajaksi.

Kahden markkinavalvontakomitean enemmistö koostuu jäsenistä, jotka ovat riippumattomia pörsseistä tai niiden merkittävistä omistajista. Puheenjohtaja Vesa Vainio toimii muun muassa UPM-Kymmenen hallituksen puheenjohtajana ja on aikaisemmin toiminut Helsingin Pörssin hallituksen puheenjohtajana. Muut riippumattomat jäsenet ovat Tukholman yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dosentti Catarina af Sandeberg, joka on yhtiöoikeuden ja corporate governance -asioiden asiantuntija sekä Björn C. Andersson, joka on muun muassa 20 vuotta vastannut Svenska Handelsbankenin arvopaperitoiminnoista. ”Olemme tyytyväisiä, että saimme osaavia jäseniä markkinavalvontakomiteoihimme. Tästä lähtien on entistä selvempää, että pörssien listautumis- ja valvonta-asiat käsitellään liiketoiminnasta riippumattomasti. Tämä on seurausta pitkäjänteisestä työstä, jolla parannetaan luottamusta pohjoismaiseen pörssiin. Luottamus pörssitoimintaan edesauttaa sijoittajien kiinnostusta ja helpottaa listayhtiöitä hankkimaan riskipääomaa”, kertoo Jukka Ruuska, OMX:n Nordic Marketplaces -liiketoiminta-alueen johtaja ja Tukholman Pörssin toimitusjohtaja. Markkinavalvontakomiteoiden pääasiallisina tehtävinä on omistautua asioihin, jotka koskevat listautumisia sekä markkinavalvontaa Helsingissä ja Tukholmassa. Ensisijaisesti käsitellään asioita, joilla on yhteys listayhtiöiden ja välittäjien pörssisääntöihin, yhtiöiden ja välittäjien valvontaan sekä valvonnan määrärahoihin. Uudella valvontarakenteella on tarkoitus mahdollistaa myös Tukholman Pörssissä se, että markkinavalvontatoiminnot voivat päättää siitä milloin asiat siirretään pörssin kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Markkinavalvontakomiteat ovat pörssien hallituksista riippumattomia. Suunnitelmissa on perustaa myös Kööpenhaminan Pörssiin markkinavalvontakomitea. Lisätietoja antaa: Anders Ackebo, OMX-pörssien kaupankäynti- ja yhtiövalvonnan johtaja +46 8 405 7010

Liitteet & linkit