OMX, Oslon Pörssi ja ICEX ottavat käyttöön uudet VINX-indeksit

Pohjoismainen pörssi OMX lanseeraa uudet VINX-indeksit yhteistyössä Oslon ja Reykjavikin pörssien kanssa 3. huhtikuuta 2006. VINX-indeksien tarkoituksena on antaa markkina-alueen kehityksestä luotettava ja ennakoitavissa oleva kuva sekä korostaa uusia sijoitusmahdollisuuksia.

VINX-indeksit sisältävät Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin sekä Oslon ja Reykjavikin pörssien listayhtiöihin perustuvan yleisindeksin, kaupankäynnin kohteena olevan indeksin, vertailuindeksin ja toimialaindeksin. Näiden viiden pörssin listoilla on tällä hetkellä yli 800 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on lähes 1 000 miljardia euroa. –Lisääntynyt mielenkiinto ja asiakkaidemme kasvava tarve saada entistä enemmän vertailumahdollisuuksia olivat syynä VINX-indeksien käyttöönottamiseen. Läheinen yhteistyö pörssien välillä varmistaa sen, että VINX-indeksit heijastavat optimaalisesti mukana olevia markkinoita, kertoo Jukka Ruuska, OMX:n Nordic Marketplaces -liiketoiminta-alueen johtaja ja Tukholman Pörssin toimitusjohtaja. VINX-indeksit ovat viiden pörssin paikallisiin indekseihin nähden itsenäisiä ja niitä täydentäviä. Indeksirakenne ja säännöt on kehitetty läheisessä yhteistyössä markkinaosapuolten kanssa. VINX30-indeksiin kohdistuvat johdannaiset aiotaan ottaa käyttöön vuoden 2006 puoliväliin mennessä. VINX30 käsittää mukana olevien pörssien 30 vaihdetuinta osaketta. Huhtikuun 3. päivästä 2006 alkaen VINX30-indeksi koostuu seuraavien yhtiöiden osakkeista: Nokia, Ericsson B, Nordea Bank, A.P. Moller Maersk B, Danske Bank, Hennes & Mauritz B, AstraZeneca, Novo Nordisk B, Statoil, Norsk Hydro, Föreningssparbanken A, Svenska Handelsbanken A, SEB A, TeliaSonera, UPM-Kymmene, Sandvik, Volvo B, DnB NOR, Sampo A, Telenor, Stora Enso R, Fortum, Electrolux B, Investor B, SCA B, Atlas Copco A, Skanska B, SKF B, Assa Abloy B ja Securitas B. Lisätietoja: Henrik Paulsson, Derivatives Market -liiketoiminta-alueen johtaja, puh. +46 8 405 60 00 Peter Belling, tietopalvelujen johtaja, puh. +45 33 93 33 66 Jarmo Holopainen, viestintäpäällikkö, Helsingin Pörssi, puh. +358 9 6166 7203 Vinx-indeksit: o Kaupankäynnin kohteena oleva VINX-indeksi – VINX30 – koostuu 30 suurimmasta ja likvideimmästä yhtiöstä. o VINX-vertailuindeksi koostuu noin 150–200 yhtiöstä, joiden kurssikehitys kuvaa vapaan vaihdannan kohteena olevien osakkeiden pohjoismaista sijoitusuniversumia parhaalla mahdollisella tavalla. o VINX-vertailuindeksin ja kaupankäynnin kohteena olevan VINX-indeksin laskennassa otetaan huomioon vapaan vaihdannan kohteena olevat osakkeet, jotta indeksi kuvaisi julkisina sijoituskohteina olevia osakkeita. Indeksisäännöt ovat nähtävissä pörssien Internet-sivuilla ennen indeksien käyttöönottoa. o Toimialaindeksit perustuvat kansainväliseen GICS-toimialaluokitukseen (Global Industry Classification Standard), jonka ovat kehittäneet Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) sekä Standard & Poor's (S&P). o Kaupankäynnin kohteena oleva VINX30-indeksi alkaa kantaluvusta 1 000 ja VINX yleisindeksi, vertailuindeksi ja toimialaindeksi kantaluvusta 100 kantapäivän ollessa 31. joulukuuta 2000. o Kaupankäynnin kohteena oleva indeksi ja vertailuindeksi tarkistetaan puolivuosittain.

Liitteet & linkit