OMX jälleenrahoittaa tytäryhtiöitä ja tekee tilakustannusvarauksen

OMX:n hallitukselle on esitetty osakeantivaltuuksia Kööpenhaminan pörssin osakkeenomistajille suunnatun julkisen tarjouksen yhteydessä. Tämän seurauksena OMX on laatinut raportin OMX:n rahoitusaseman kannalta merkittävistä tapahtumista, joista on kerrottu lehdistötiedotteilla. Raportti on saatavilla OMX:stä 20. tammikuuta 2005 lähtien, ja se myös lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä. OMX on päättänyt toimitilavarauksesta ja joidenkin tytäryhtiöiden jälleenrahoittamisesta. Tytäryhtiöiden jälleenrahoittaminen Johtuen kerääntyneestä vajeesta joissakin tytäryhtiöissä vuoden 2004 lopussa, emoyhtiö jälleenrahoittaa vajetta noin 630 miljoonalla Ruotsin kruunulla joulukuun 31. päivänä 2004. Mainitut toimenpiteet eivät vaikuta OMX:n konsernitulokseen ja omaan pääomaan, koska tytäryhtiöiden aikaisemmat vajeet sisältyvät konsernin esitettyyn omaan pääomaan ja vuoden aikana kertyneet vajeet sisältyvät vuositulokseen. Toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin emoyhtiö OMX AB:n tulokseen ja omaan pääomaan. OMX AB:n hallitus esittää, että OMX AB:ssä syntyvä vaje katetaan hyödyntämällä sidottua omaa pääomaa. Jälleenrahoituksen ja sidotun oman pääoman hyödyntämisen sekä muiden toimenpiteiden seurauksena OMX-konsernin vapaa oma pääoma kasvaa, mikä parantaa osingonjako¬mahdollisuuksia vuodesta 2005 eteenpäin. Sidotun oman pääoman hyödyntämistä ehdotetaan OMX:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 7. huhtikuuta 2005. Toimitiloihin liittyvä varaus OMX keskittyi vuonna 2004 edelleen kustannusten karsimiseen ja toiminnan järkeistämiseen. Tämän seurauksena työntekijöiden määrä väheni ja konttoritiloja jäi tyhjilleen. Työntekijöiden määrä väheni yli 300:lla vuonna 2004, eli enemmän kuin vuonna 2003 käynnistetyn uudelleenjärjestelyn yhteydessä ennakoitiin. koska jälleenvuokraustoiminnan markkinatilanne on heikentynyt, OMX:n tyhjillään olevia konttoritiloja on myös jouduttu vuokraamaan edelleen OMX:n sopimusvuokraa pienemmällä vuokralla. OMX on näin ollen päättänyt tehdä ylimääräisiin toimitiloihin liittyvän 130 miljoonan Ruotsin kruunun varauksen. Ylimääräiset toimitilat koskevat pääasiassa OMX:n konttoreita New Yorkissa ja Lontoossa. Varaus pienentää OMX:n liikevoittoa vuoden 2004 viimeiseltä neljännekseltä. Lisätietoja: Anna Rasin, markkinointi- ja viestintäjohtaja +46 8 405 66 12

Liitteet & linkit