OMX keskittyy teknologia-liiketoiminnassaan markkinapaikkoihin

OMX keskittyy entistä voimakkaammin markkinapaikkoihin (pörsseihin, selvitysyhteisöihin ja arvopaperikeskuksiin) toteuttamalla pankkeja ja pankkiiriliikkeitä palvelevan teknologialiiketoimintansa myynnin. Muutos vahvistaa ja jäntevöittää OMX:n teknologialiiketoimintaa. Osana uuttaa markkinapaikkoihin keskittyvää toimintamalliaan. OMX tarkistaa myös teknologialiiketoiminta-alueensa organisaatiota. Tässä yhteydessä Markus Gerdien, joka toimii nykyään Observerin markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana, siirtyy OMX Technology -divisioonan toimitusjohtajaksi.

OMX:n pankkeja ja pankkiiriliikkeitä palveleva teknologialiiketoiminta tarjoaa arvopapereiden käsittelyä tehostavia ohjelmistoja ja palveluja. Uuden teknologian luominen ja asiakaspalvelun parantaminen edellyttävät arvopapereiden käsittelyltä entistä suurempaa kokoa. Alalla on selvää tarvetta yhdentymiseen, ja OMX on päättänyt osallistua aktiivisesti tähän prosessiin ilmoittamalla suunnitelmastaan myydä Banks & Brokers -liiketoiminta-alueensa alalla jo toimiville kumppaneilleen. Neuvottelut mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa ovat jo käynnissä, ja sopimukseen odotetaan päästävän syksyn kuluessa. Siihen asti OMX jatkaa nykyisten asiakkaiden palvelemista kuten tähänkin asti. Banks & Brokers -liiketoiminta-alueen lopettamisen odotetaan vaikuttavan OMX:n liikevaihtoon vuositasolla noin 350 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja vuotuisen liikevoiton uskotaan vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen lukujen perusteella kasvavan noin 60 miljoonaa Ruotsin kruunua. Nykyisten suunnitelmien ei odoteta johtavan välittömiin irtisanomisiin OMX:ssä. "Uskomme, että yhteistyö entistä suuremman kumppanin kanssa hyödyttää asiakkaita ja tehostaa arvopaperikaupan infrastruktuuria, varsinkin Pohjoismaissa. Alalla jo ennestään toimivan kumppanin löytäminen mahdollistaa asiakaspalvelun jatkuvuuden ja tähän mennessä hankitun osaamisen ja asiantuntemuksen säilymisen. Samalla voimme keskittyä markkinapaikkasektorin kasvattamiseen mahdollisesti myös täydentävien yritysostojen kautta", OMX:n toimitusjohtaja Magnus Böcker toteaa. Teknologialiiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä nykyinen liiketoiminta-alueisiin perustuva matriisiorganisaatio korvataan toiminnallisella organisaatiolla. Syksyllä Markus Gerdien ottaa vastaan OMX Technology -divisioonan johtajan tehtävät Klas Ståhlilta. Nykyisessä tehtävässään Markus Gerdien toimii Observerin markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana toimittuaan sitä ennen Front Capital Systemsin toimitusjohtajana. "Klas Ståhl johti Technology-divisioonaa vaiheessa, jolloin yhtiötä uudelleen organisoitiin. Tämä on nyt saatettu loppuun ja tässä vaiheessa johtajan vaihtaminen on luonnollista. Haluan kiittää Klas Ståhlia hänen työpanoksestaan kuluneiden vuosien aikana ja erityisesti ponnisteluista liiketoiminnan sopeuttamiseksi. Samalla minulla on tilaisuus toivottaa Markus Gerdien tervetulleeksi joukkoomme. Alan kokemuksensa ja kansainvälisestä kaupan osaamisensa ansiosta hän on juuri sopiva henkilö viemään teknologialiiketoimintaa eteenpäin", Magnus Böcker jatkaa. "Olen erittäin iloinen ja innostunut siirtymisestä OMX:n palvelukseen. Uskon, että yli 13 vuoden kokemukseni tietotekniikasta ja rahoituksesta sekä taustani kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa antavat hyvät edellytykset kehittää Techonology-divisioonaa edelleen”, Markus Gerdien sanoo

Multimedia

Multimedia