OMX:n 24 prosentin omistusosuuden EDX Londonissa päivitys

Lontoon Pörssin (osuus 76 prosenttia) ja OMX:n (osuus 24 prosenttia) yhdessä omistama EDX London Ltd harjoittaa Lontoossa skandinaavisten osakejohdannaisten ja OTC-osakejohdannaisten kaupankäynti- ja selvitystoimintaa. Huhti-syyskuussa 2005 EDX Londonissa tehtiin 10,1 (9,2) miljoonaa sopimusta, pääosin skandinaavisilla osakejohdannaisilla. Vaikka OTC-osakejohdannais-palveluiden kehittäminen jatkui tarkasteluajanjaksolla, lisäpanostukset tähän palveluun eivät ole perusteltuja. Tämän johdosta Lontoon Pörssi julkaisee tänään huhti-syyskuun vuosikatsauksessaan. EDX Londonin arvonalennus on GBP 22 miljoonaa, joka pääasiassa johtuu EDX:n liikearvon alentumisesta. OMX omistaa 24 prosenttia OMX Londonista, jota käsitellään OMX:n laskennassa osakkuusyhtiönä. Tällä hetkellä on liian varhaista arvioida arvonalentumisesta johtuvaa kokonaisnettovaikusta OMX:lle vuonna 2005. Tämä johtuu sopimuksista, jotka tehtiin myytäessä OM London Exchange EDX Londonille vuonna 2003. Lisätietoja: Jakob Håkanson, Head of Investor Relations +46 8 405 60 42

Liitteet & linkit