OMX:n julkinen ostotarjous CSE:n omistajille täyttyi

Joulukuun 15. päivänä 2004 OMX AB (publ) (“OMX”) teki julkisen ostotarjouksen Kööpenhaminan Pörssi A/S:n (”CSE”) osakkeenomistajille. Ostotarjouksessa kaikille osakkeenomistajille tarjottiin joko 42.7448 uutta OMX:n osaketta jokaista CSE:n osaketta vastaan tai käteistarjouksena 3 050 Tanskan kruunua osakkeelta, tai edellisten yhdistelmää. Julkinen ostotarjous päättyi maanantaina 7. helmikuuta 2005, jolloin 383 914 CSE:n osaketta merkittiin. Merkityt osakkeet yhdessä vastaavat OMX:n jo hallussa olleita 8 000 CSE:n osaketta, tarjouksen hyväksymistason ollessa noin 99,4 prosenttia kaikista CSE:n osakkeista ja äänistä lukuun ottamatta CSE:n omistamia osakkeita. Julkiset ostotarjousehdot näin täytyvät, ja myös OMX:n hallitus on päättänyt, että ostotarjouksen ehdot saatettiin loppuun. OMX hankki 18 prosenttia tarjotuista CSE:n osakkeista vaihdossa liikkeellelaskettuihin OMX:n osakkeisiin ja 82 prosenttia käteisostolla. Edellä kerrotun seurauksena OMX:n hallitus on, perustuen ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen, päättänyt laskea liikkeelle enintään 2 927 292 OMX:n uutta osaketta, jotka vastaavat osakepääoman kasvua enintään 5 854 584 Ruotsin kruunulla. Oikeus merkitä uusia OMX:n osakkeita on ainoastaan CSE:n osakkeenomistajilla, jotka ovat hyväksyneet osakevaihtotarjouksen. Nämä uudet osakkeet maksetaan CSE:n osakkeiden merkitsijöille ehtojen mukaisesti. Uudet liikkeeseen lasketut OMX:n osakkeiden odotetaan rekisteröitäväksi CSE:n arvo-osuustileille tiistaina 15. helmikuuta 2005, ja osakekaupankäynti osakkeilla odotetaan alkavaksi keskiviikkona 16. helmikuuta 2005. Käteissuoritus CSE:n osakkeenomistajille osakkeista maksetaan maanantaina 14. helmikuuta 2005. Lisäksi OMX:n hallitus on päättänyt valtuuttaa OMX:n toimitusjohtajan hankkimaan lisäosakkeita käteisarvoltaan 3 050 Tanskan kruunua / osake. CSE:n osakkeenomistajilla on mahdollisuus myydä sellaiset osakkeet, joita ei ole ilmoitettu myytäväksi. Tämän lisäksi OMX aikoo aloittaa pakkolunastukset Tanskan osakeyhtiölain 20b-kohdan mukaan. Lunastushinta tässä tapauksessa maksetaan käteisenä. Kööpenhaminan Pörssi yhdistetään OMX:n kirjanpitoon 1. tammikuuta 2005 alkaen. Lisätietoja antaa: Anna Rasin, viestintäjohtaja +46 8 405 66 12

Liitteet & linkit