OMX:n osakkeenomistajien ylimääräinen yhtiökokous

OMX:n hallitus on tänään päättänyt Kööpenhaminan pörssin (CSE) osakkeenomistajille suunnattuun tarjoukseen liittyen kutsua osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään 3. helmikuuta 2005 klo 16.00 (Keski-Euroopan aikaa) OMX:n konttorissa Tukholmassa osoitteessa Tullvaktsvägen 15. Kokouksessa OMX:n hallitus esittää OMX:n osakkeenomistajille muun muassa ehdotuksen hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta laskea liikkeeseen uusia osakkeita, joita tarjotaan vaihdettavaksi CSE:n osakkeenomistajille. OMX ja CSE allekirjoittivat ja julkistivat 1. joulukuuta 2004 sopimuksen yhtiöiden yhdistymisestä, joka toteutetaan OMX:n ostotarjouksella CSE:n osakkeenomistajille kaikkien liikkeeseen laskettujen osakkeiden lunastamisesta. Ostotarjouksen pääehdot ovat seuraavat: • OMX tarjoaa 42 7448 uutta liikkeeseen laskettua osaketta jokaista CSE:n osaketta kohden, tai käteisvastikkeena 3 050 Tanskan kruunua jokaista CSE:n osaketta kohden tai näiden tarjousten yhdistelmän. • Vaihtotarjouksen mukaan vastikkeena maksettavien uusien OMX:n osakkeiden enimmäismäärä on 7 007 347 siinä tapauksessa, että tarjous hyväksytään täysimääräisenä. Jos tarjouksen hyväksymistaso on tätä alempi, on myös uusien osakkeiden määrä vastaavasti alempi. • Lisätietoja tarjouksesta ja sen ehdoista on 1. joulukuuta 2004 julkaistussa lehdistötiedotteessa. OMX:n hallitus ehdottaa osakkeenomistajille että nämä päättäisivät alentaa OMX:n ylikurssirahastoa summalla, joka vastaa sitä määrää jolla osakepääomaa ja ylikurssirahasto tulevat kasvamaan käteistarjouksen yhteydessä liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden myötä. Määrä, jolla ylikurssirahasto tulee pienenemään, siirretään edelleen OMX:n jakamattomiin voittovaroihin. Lisäksi OMX:n hallitus ehdottaa OMX:n osakkeenomistajien muuttavan OMX:n yhtiöjärjestystä siten, että se vastaa OMX:n ja CSE:n yhdistymistä edellyttäviä muutoksia (muun muassa siten, että OMX:n hallitus koostuu vähintään viidestä ja korkeintaan kahdeksasta jäsenestä). Ylimääräisen yhtiökokouksen täydellinen esityslista liitetään kokouskutsuun, joka julkaistaan myös lehdistötiedotteena ennen kokousta. Lisätietoja: Olof Stenhammar, hallituksen puheenjohtaja +46 8 405 66 42 Anna Rasin, viestintäjohtaja +46 8 405 66 12

Liitteet & linkit