OMX:n pörssien kuukausitilasto: Helmikuu 2006

Kaikkien aikojen ennätys helmikuussa • Osakekauppojen määrä OMX:n pörsseissä nousi kaikkien aikojen korkeimmaksi helmikuussa. Kauppoja tehtiin keskimäärin 120 749 päivässä (edellinen ennätys tammikuussa 2006: 117 572). Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 4 048 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: 3 227 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 120 749 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: 88 261). Osakkeiden kiertonopeus oli 130 %. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 634 335 sopimusta (12 kk: 497 529 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 561 889 sopimusta (12 kk: 456 021) ja korkojohdannaisten 72 446 (12 kk: 41 507 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 12,3 miljoonaa euroa (12 kk: 5,7 miljoonaa euroa) päivässä. Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 8 992 miljoonaa euroa (12 kk: 10 092 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 11,1 miljoonaa euroa (12kk: 7,0 miljoonaa euroa). Indeksiosuudet / sijoitusrahasto-osuudet Indeksiosuuksien/sijoitusrahasto-osuuksien keskimääräinen päivävaihto oli 82 miljoonaa euroa (12 kk: 71 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Helmikuussa OMXS30-indeksi nousi 3,4 %, OMXH25-indeksi nousi 5,7 %, OMXC20-indeksi nousi 0,4 %, OMXT-indeksi nousi 0,5 %, OMXR-indeksi laski 12,0 % ja OMXV-indeksi laski 8,0 %. Välittäjät Helmikuun 28. päivänä välittäjien kokonaismäärä oli 149 (luvussa eivät ole mukana 101 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 86 on välittäjänä Tukholman Pörssissä, 51 Helsingin Pörssissä, 51 Kööpenhaminan Pörssissä, 19 Tallinnan pörssissä, 18 Riian Pörssissä ja 25 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli helmikuun 28. päivänä 780 miljardia euroa (28.2.2005: 621 miljardia euroa). Helmikuussa kaksi yhtiötä listautui Tukholman Pörssiin. Kööpenhaminan Pörssiin listautui kaksi yhtiötä ja yksi yhtiö poistui listoilta. Listayhtiöiden kokonaismäärä on 680 (pois lukien 9 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 273 Tukholman Pörssissä, 137 Helsingin Pörssissä, 177 Kööpenhaminan Pörssissä, 15 Tallinnan Pörssissä, 44 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 4 290, josta 1 602 on rekisteröity Tukholman Pörssissä, 308 Helsingin Pörssissä, 2 300 Kööpenhaminan Pörssissä, 9 Tallinnan Pörssissä, 34 Riian Pörssissä ja 37 Vilnan Pörssissä. Helmikuun aikana Tukholman Pörssiin rekisteröitiin 48 uutta velkakirjaa ja 42 velkakirjaa poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin 7 uutta velkakirjaa ja 2 poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssissä rekisteröitiin 19 uutta velkakirjaa ja 4 poistui listoilta. Riian Pörssissä rekisteröitiin 1 velkakirja. Vilnan Pörssiin rekisteröitiin 3 velkakirjaa ja 2 poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 348, joista 1 046 on Tukholman Pörssissä ja 302 Helsingin Pörssissä. Helmikuussa Tukholman Pörssiin listattiin 104 warranttia ja listoilta poistui 112 warranttia. Helsingin Pörssiin listattiin 56 uutta warranttia ja 93 poistui listoilta. Valvonta-asiat Tukholma Helmikuussa Tukholman Pörssi kiinnitti kolmen yhtiön huomion sääntörikkomukseen. Rikkomukset eivät olleet niin vakavia, että niitä olisi pitänyt käsitellä kurinpitolautakunnassa. Kahta yhtiötä huomautettiin siitä, että niiden osakemarkkinoille julkistama tieto oli riittämätöntä. Yhtä yhtiötä huomautettiin siitä, että se ei ollut julkaissut kutsua varsinaiseen yhtiökokoukseen lehdistötiedotteella. Tukholman Pörssi huomautti kolmessa tapauksessa pörssivälittäjiä pörssin sääntöjen rikkomisesta. Ensimmäisessä tapauksessa välittäjän automaattisen tarjoustenvälityksen kautta tallennettiin tarjouksia huolimattomasti, mikä aiheutti voimakkaan markkinareaktion. Toimintatapa on ristiriidassa kaupankäyntisääntöjen kanssa. Toinen tapaus koski sopimuskauppojen puutteellista raportointia. Sisäisen kaupantekojärjestelmän puutteen vuoksi välittäjä oli epäonnistunut raportoimaan kauppoja säädetyssä ajassa. Kolmas tapaus koski tilannetta, jossa välittäjä epäonnistui täyttämään velvollisuutensa koskien markkinaosapuolten sopimusta warrantteihin liittyen. Välittäjä epäonnistui antamaan pörssille riittävän tarkkoja tietoja koskien ehtoja, jotka liittyivät kyseisiin warrantteihin. Yhden ulkomaisen investointifirman – joka ei ole Tukholman Pörssin välittäjä – huomiota kiinnitettiin siihen, ettei se ollut julkaissut muutoksia omistuksissa niin kuin Näringslivets Börs Kommitteen säännöissä edellytetään. Kuukauden aikana ohjattiin neljä tapausta Ruotsin rahoitustarkastukselle. Näistä kolme koski epäilyä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ja yksi markkinoiden väärinkäyttöepäily liittyen kaupankäyntiin, jonka seurauksena oli voimakas markkinareaktio. Vakuutusyhtiö Skandia siirrettiin Tukholman Pörssin A-listalta Tarkkailulistalle, koska yhtiö ei täyttänyt listalleottokriteereitä koskien osakkeenomistajien keskittymistä. Helsinki Helsingin Pörssi kiinnitti helmikuussa kahden yhtiön huomiota tiedottamiseen. Toista yhtiötä huomautettiin siitä, että se ei ollut julkistanut muutoksia yhtiön hallituksen ehdotuksiin yhtiökokoukselle. Toisen yhtiön huomiota kiinnitettiin pörssin sääntöihin, jotka koskevat julkisuudessa olevien tietojen kommentointia. Pörssi totesi tapauksesta myös, että listayhtiö ei voi sopimuksissaan rajoittaa lain tai pörssin sääntöjen mukaista tiedonantovelvollisuuttaan. Tapaukset eivät olleet niin vakavia, että niitä olisi pitänyt käsitellä kurinpitolautakunnassa. Helsingin Pörssi kiinnitti myös yhden välittäjän huomiota puutteisiin, jotka koskevat sopimuskauppojen raportointia pörssille. Lisäksi Saunalahti Group Oyj yhtiö siirrettiin helmikuussa Päälistan Tarkkailulistalle, koska yhtiö oli jättänyt hakemuksen osakkeen poistamiseksi listalta. Kööpenhamina Helmikuussa Kööpenhaminan Pörssi antoi välittäjälle muistutuksen, koska se oli rikkonut Norex-sääntöjä. Välittäjä oli toteuttanut lukuisia kauppoja tarjouskirjassa ilman, että kaupoissa oli asiakkaita. Helmikuussa Kööpenhaminan Pörssi tarkasteli kahta lunastustarjousta. Toinen oli AM Gruppen A/S:n and Aandahl A/S:n tekemä tarjous Theodor Ejendomsinvest A/S:n osakkeenomistajille. Toinen koski tarjousta, jonka Schaumann Holding A/S oli tehnyt Schaumann Properties A/S:n osakkeenomistajille. BioMar Holding A/S poistettiin Tarkkailulistalta, kun lunastustarjouksen jälkeen Schouw & Co oli hankkinut vähemmän kuin 90 prosenttia yhtiön osakkeista. Tämän seurauksena listaus pysyy entisenä Schouw & Co:n ollessa suurin osakkeenomistaja. Helmikuussa Potagua Kapital A/S siirrettiin keskeytyslistalle, koska yhtiö oli aikeissa pitää poikkeuksellisen yhtiökokouksen. Kokouksen tarkoituksena oli päättää yhtiön purkautumisesta ja Tanskan kaupparekisteristä poistamisesta. Vilna Helmikuussa Vilnan Pörssi antoi varoituksen yhdelle pörssin välittäjälle. Varoitus koski tapahtumaa, jossa välittäjä epäonnistui laittamaan myyntitarjouksen tarjouskirjaan säädetyssä ajassa. Tapahtuma rikkoi pörssin sääntöjä. Nämä tilastot ovat myös nähtävillä internet-sivuilla osoitteessa www.omxgroup.com. Lisätietoja antavat: Jarmo Holopainen, viestintäpäällikkö (09) 6166 7203 Janne Seppänen, markkinavalvonta, apulaisjohtaja (09) 6166 7382 Tämä tilasto kattaa Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat kaikkiin kuuteen pörssiin ellei toisin mainita.

Liitteet & linkit