OMX:n pörssien kuukausitilasto: Tammikuu 2006

Osakkeiden kokonaisvaihto nousi OMX:n pörsseissä tammikuussa kaikkien aikojen korkeimmaksi 95,9 miljardiin euroon (edellinen kuukausiennätys lokakuussa 2005: 77,8 miljardia euroa). Tämä vastaa 4 518 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa. Tammikuussa tehtiin myös ennätyksellinen määrä kauppoja: keskimäärin 117 572 kauppaa päivässä (edellinen ennätys joulukuussa 2005: 100 243 kauppaa).

• Osakevaihdon suuruuteen vaikuttivat kaksi päivää, jolloin kauppaa käytiin vilkkaasti: - 26.1. kauppojen kokonaismäärä oli 145 199 (edellinen ennätys 18.1.2006: 141 469), mikä synnytti kaikkien aikojen suurimman osakevaihdon yhden päivän aikana: 7,7 miljardia euroa (entinen ennätys 5.12. 2002: 7,6 miljardia euroa). - 27.1. osakevaihto oli 13,1 miljardia euroa. Tämä johtui kuitenkin TDC A/S:n epätavallisen vilkkaasta kaupanteosta, mikä johtui yhtiön ostotarjouksesta. • OMX:n pörsseissä johdannaiskaupankäynti nousi tammikuussa kaikkien aikojen korkeimmaksi keskimääräisen päivävaihdon ollessa 661 934 sopimusta. (entinen ennätys helmikuussa 2004: 639 580) • Kööpenhaminan Pörssissä keskimääräinen päivävaihto nousi tammikuussa kaikkien aikojen korkeimmaksi, 1 023 miljoonaan euroon. (entinen ennätys marraskuussa 2005: 654 miljoonaa euroa) • Helsingin Pörssissä tehtiin jo toisena peräkkäisenä kuukautena kaikkien aikojen ennätys warranttikaupankäynnissä, 174,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa 8,3 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa. (entinen ennätys joulukuussa 2005: 122,2 miljoonaa euroa) • Kööpenhaminan Pörssissä tehtiin jo toisena peräkkäisenä kuukautena kaikkien aikojen ennätys sijoitusrahasto-osuuksien vaihdossa, 1 950 miljoonaa euroa (entinen ennätys joulukuussa 2005: 1 824 miljoonaa euroa). Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 4 518 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: 3 148 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 117 572 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: 85 568). Osakkeiden kiertonopeus oli 151%. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 661 934 sopimusta (12 kk: 491 936 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 621 351 sopimusta (12 kk: 453 655) ja korkojohdannaisten 40 583 (12 kk: 38 280 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 9,6 miljoonaa euroa (12 kk: 5,3 miljoonaa euroa) päivässä. Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 9 347 miljoonaa euroa (12 kk: 10 141 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (12 kk: 6,5 miljoonaa euroa). Indeksiosuudet / sijoitusrahasto-osuudet Indeksiosuuksien/sijoitusrahasto-osuuksien keskimääräinen päivävaihto oli 101 miljoonaa euroa (12 kk: 68 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Tammikuussa OMXS30-indeksi nousi 0,2 prosenttia, OMXH25-indeksi nousi 5,6 prosenttia, OMXC20-indeksi laski 1,1 prosenttia, OMXT-indeksi laski 1,8 prosenttia, OMXR-indeksi nousi 0,6 prosenttia ja OMXV-indeksi laski 2,8 prosenttia. Välittäjät Tammikuun 31. päivänä välittäjien kokonaismäärä oli 149 (luvussa eivät ole mukana 95 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 86 on välittäjänä Tukholman Pörssissä, 49 Helsingin Pörssissä, 50 Kööpenhaminan Pörssissä, 18 Tallinnan pörssissä, 17 Riian Pörssissä ja 24 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli tammikuun 31. päivänä 764 miljardia euroa (31.1.2004: 590 miljardia euroa). Tammikuussa yksi yhtiö listautui Tukholman Pörssiin ja kaksi yhtiötä poistui listoilta. Riian Pörssissä yksi yhtiö poistui listoilta. Listayhtiöiden kokonaismäärä on 677 (pois lukien 9 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 271 Tukholman Pörssissä, 137 Helsingin Pörssissä, 176 Kööpenhaminan Pörssissä, 15 Tallinnan Pörssissä, 44 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 4 262 , josta 1 596 on rekisteröity Tukholman Pörssissä, 303 Helsingin Pörssissä, 2 285 Kööpenhaminan Pörssissä, 9 Tallinnan Pörssissä, 33 Riian Pörssissä ja 36 Vilnan Pörssissä. Tammikuun aikana Tukholman Pörssiin rekisteröitiin 18 uutta velkakirjaa ja 43 velkakirjaa poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin 9 uutta velkakirjaa ja 9 poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssissä rekisteröitiin 10 uutta velkakirjaa ja 51 poistui listoilta. Riian Pörssissä yksi velkakirja poistui listoilta. Vilnan Pörssiin rekisteröitiin yksi velkakirja ja kaksi poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 393, joista 1 054 on Tukholman Pörssissä ja 339 Helsingin Pörssissä. Tammikuussa Tukholman Pörssin listoilta poistui 67 warranttia. Helsingin Pörssiin listattiin 48 uutta warranttia ja 51 poistui listoilta. Valvonta-asiat Tukholma Tammikuussa Tukholman Pörssi kiinnitti kolmen yhtiön huomion sääntörikkomukseen. Rikkomukset eivät olleet niin vakavia, että niitä olisi pitänyt käsitellä kurinpitolautakunnassa. Yhtä yhtiötä kritisoitiin, koska se oli antanut tiedotteen lehdelle ennen kuin se julkaistiin osakemarkkinoilla. Yhtä yhtiöitä kritisoitiin, koska joitakin osia tiedotteesta oli chatti-sivuilla ennen kuin tieto julkaistiin osakemarkkinoilla. Yhtä yhtiötä kritisoitiin, koska se ei määrätyssä ajassa ilmoittanut markkinoille tekemästään tutkimuslöydöstä. Optimail AB siirrettiin tammikuussa Tukholman Pörssin Tarkkailulistalle, koska se oli hakenut osakkeidensa listalta poistamista. Kuukauden aikana seitsemän tapausta ohjattiin Ruotsin rahoitustarkastukselle. Kolme tapausta koski epäilyä laittomasta sisäpiirikaupankäynnistä ja kaksi koski markkinamanipulaatioepäilyä vuoden lopun kaupankäynnissä. Kaksi tapausta liittyi muihin valvonta-asioihin. Helsinki Helsingin Pörssi kiinnitti tammikuussa yhden yhtiön huomiota puutteelliseen tiedottamiseen. Yhtiötä kritisoitiin, koska se oli antanut toimittajan haastattelussa tulevaisuuden kehitysnäkymistään arvioita, jotka olivat tarkempia kuin yhtiön aiemmin julkistamat arviot. Rikkomus ei ollut niin vakava, että sitä olisi pitänyt käsitellä kurinpitolautakunnassa. Yksi markkinamanipulaation epäily ilmoitettiin Rahoitustarkastukselle. Kööpenhamina Tammikuussa Kööpenhaminan Pörssi antoi muistutuksen välittäjälle, joka oli raportoinut liian monta kauppaa kaupankäyntijärjestelmään. Toimintatapa rikkoi kaupankäyntisääntöjä. Kööpenhaminan Pörssi käsitteli yhden julkisen ostotarjouksen, jonka Randrup Holding A/S oli tehnyt Nørhaven A/S:n osakkeenomistajille. Kaksi yhtiötä siirrettiin Kööpenhaminan Pörssin Tarkkailulistalle. DSV A/S siirrettiin Tarkkailulistalle, koska se aikoo tehdä ostotarjouksen Koninklijke Frans Maas Groepin osakkeenomistajille. N.V. Theodor Ejendomsvest A/S siirrettiin Tarkkailulistalle, koska AM Gruppen A/S and Aandahl A/S aikovat jättää ostotarjouksen Theodor Ejendomsinvestin osakkeenomistajille hankkiakseen Theodor Ejendomsinvestin osakkeet. Nämä tilastot ovat myös nähtävillä internet-sivuilla osoitteessa www.omxgroup.com. Lisätietoja antavat: Janne Seppänen, markkinavalvonta, apulaisjohtaja 09 6166 7382 Jarmo Holopainen, viestintäpäällikkö 09 6166 7203 Tietoa OMX:stä OMX on johtava pörssitoiminnan asiantuntija. OMX omistaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan pörssit, joiden kautta tarjoutuu pääsy noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Integroidut teknologiaratkaisumme kattavat koko transaktioketjun, mikä mahdollistaa pörssien, selvitysorganisaatioiden, arvopaperikeskusten ja muiden rahoitusinstituutioiden tehokkaan toiminnan eri puolilla maailmaa. OMX on listattuna Tukholman, Helsingin ja Kööpenhaminan pörsseissä. Lisätietoja on osoitteessa www.omxgroup.com -------------------------------------------------------------------------------- [1] TDC:n vilkkaalla kaupankäynnillä ei ole vaikutusta OMX:n tulokseen.

Liitteet & linkit