OMX:n taloudelliset tavoitteet

OMX on käynyt läpi monia merkittäviä muutoksia viimeisen vuoden kuluessa. Yhtiössä on tehty uudelleenjärjestelyjä ja sen on yhdistynyt HEXin kanssa. Capital Markets Day:n yhteydessä, osana tätä muutosprosessia OMX ottaa käyttöön seuraavat taloudelliset tavoitteet: OMX:n ensisijainen tavoite on tuottaa pitkän aikavälin osakkeenomistaja-arvoa luomalla lisäarvoa asiakkailleen, työntekijöilleen ja muille sidosryhmilleen. OMX tavoittelee kannattavaa kasvua, joka ylittää markkinoiden tuotto-odotukset. Saavuttaakseen tämän päämäärän keskipitkällä aikavälillä, OMX on valinnut uudet taloudelliset tavoitteet suuntaa-antaviksi periaatteikseen: • Oman pääomantuotto (ROE) vähintään 15 prosenttia. • Nettovelka/oma pääoma enintään 30 prosenttia. Näiden tavoitteiden saavuttaminen lisää OMX:n osingonmaksukykyä, samalla kun yhtiön tase taloudellisiin riskeihin nähden pidetään riittävän vahvana. Lisätietoja: Jakob Håkansson, sijoittajasuhdejohtaja +46 8 405 60 42

Liitteet & linkit