OMX:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OMX:n osakkeenomistajat hyväksyivät tänään Tukholmassa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa kaikki kokoukselle tehdyt ehdotukset, muun muassa: Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Adine Grate Axén, Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitte Klasén, Tarmo Korpela, Henrik Normann, Markku Pohjola ja Olof Stenhammar. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olof Stenhammar. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 700 000 Ruotsin kruunua ja muiden jäsenten palkkio on 200 000 Ruotsin kruunua. Palkkio- ja tilintarkastusvaliokuntien jäsenten palkkioksi päätettiin 50 000 kruunua, mikä merkitsee 25 000 kruunun korotusta edellisestä vuodesta. Tilintarkastajien palkkio maksetaan nykykäytännön mukaisesti hyväksytyn laskun mukaan. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan toimintaperiaatteista yhtiökokouskutsun mukaisesti. Nimitysvaliokunnan toimintaperiaatteet ovat luettavissa OMX:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com. Toimitusjohtaja Magnus Böckerin puheenvuoro osakkeenomistajille on myös luettavissa OMX:n kotisivuilla. Lisätietoja antaa: Hans Berggren, hallituksen sihteeri +46 8 405 66 40

Liitteet & linkit