OMX:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

OMX AB:n ylimääräinen yhtiökokous on 3. helmikuuta päättänyt valtuuttaa hallituksen tekemään päätöksen enintään 7 007 347 osakkeen uusmerkintäannista, joka kasvattaa yhtiön osakepääomaa enintään 14 014 694 Ruotsin kruunulla. Päätös liittyy OMX:n tekemään julkiseen ostotarjoukseen Kööpenhaminan Pörssi A/S:stä. Yhtiökokous päätti ylikurssirahaston alentamisesta määrällä, joka vastaa osakepääomaan ja ylikurssirahastoon osakemerkintäannin myötä tulevaa määrää. Tämä määrä siirretään OMX:n jakokelpoisiin varoihin, jotta vastaisuudessa olisi paremmat mahdollisuudet voitonjakoon yhtiön osakkeenomistajille. Päätös on voimassa muun muassa sillä edellytyksellä, että uusmerkintäanti toteutetaan. Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ilman varajäseniä. Jos julkinen ostotarjous OMX:n ja Kööpenhaminan Pörssin välillä toteutuu, hallituksen jäsenten lukumääräksi tulee kahdeksan. Urban Bäckström, Birgitta Klasén ja Henrik Normann valittiin uusiksi varsinaisiksi hallituksen jäseniksi. Adine Grate Axén, Bengt Halse, Tarmo Korpela, Markku Pohjola ja Olof Stenhammar valittiin hallituksen jäseniksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25. maaliskuuta 2004. Gunnar Brock, Thomas Franzén, Timo Ihamuotila ja Mikael Lilius ovat päättäneet jättää paikkansa hallituksessa. Hallituksen vastavalittujen jäsenten palkkioksi päätettiin 200 000 Ruotsin kruunua vähennettynä summalla, joka vastaa sitä yhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta 2004 lähtien laskettua jaksoa, jolloin kyseinen henkilö ei ollut hallituksen jäsenenä. Paikkansa hallituksessa jättäneille jäsenille maksetaan korvauksena 200 000 Ruotsin kruunua vähennettynä summalla, joka vastaa sitä varsinaiseen yhtiökokoukseen 2005 saakka laskettua jaksoa, jolloin henkilö ei enää ole jäsenenä yhtiön hallituksessa. Muilta osin sovelletaan 25. maaliskuuta 2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtyä hallituspalkkioita koskevaa päätöstä. Lopuksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muutoksista, jotka koskevat hallituksen jäsenten lukumäärää, varajäsenistä luopumista ja tapaa, jolla yhtiökokous kutsutaan koolle. Kaikki ylimääräisen yhtiökokouksen tekemät päätökset, poikkeuksena Urban Bäckströmin ja Birgitta Klasénin valinta uusiksi hallituksen jäseniksi, tulevat voimaan sillä edellytyksellä, että OMX:n julkinen tarjous Kööpenhaminan Pörssistä toteutuu. Lisätietoja antaa: Anna Rasin, viestintäjohtaja +46 8 405 66 12

Liitteet & linkit