OMX tehostaa toimintojaan Suomessa

OMX tehostaa toimintojaan Suomessa OMX on aloittanut tehostamistoimet Derivatives Markets - ja Global Services -liiketoiminta-alueiden Suomen toiminnoissa. OMX avasi kesäkuussa integroidun suomalais-ruotsalaisen johdannaispörssin osana yhtenäisen Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinan luomista. Kaikki johdannaiskaupankäynti tapahtuu integroidussa johdannaispörssissä vuoden 2004 loppuun mennessä. Derivatives Markets -liiketoiminta-alueen uudelleenorganisoinnin odotetaan johtavan noin 10 työpaikan vähentymiseen Suomessa. Johdannaisliiketoiminnan henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia siirtyä Tukholmaan. Yhteisten osake- ja johdannaiskaupankäyntijärjestelmien onnistuneen käyttöönoton ansiosta OMX voi lopettaa paikallisten kaupankäyntijärjestelmien ylläpitämisen ja kehittämisen Suomessa. Lisäksi tiettyjä tukijärjestelmiä voidaan sulkea. Suunniteltujen toimien arvioidaan johtavan noin 8 työpaikan vähentymiseen Global Services -liiketoiminta-alueella Suomessa. Suunnitellut tehostamistoimet ovat osa OM:n ja HEXin yhdistymisen yhteydessä toukokuussa 2003 julkistettuja kustannussäästöjä. Lisätietoja ja kommentteja antavat: Anna Rasin, viestintäjohtaja Puh. +46 405 6612 Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö, Suomi Puh. (09) 6166 7599 OMX | OMX omistaa ja ylläpitää Pohjois-Euroopan suurinta arvopaperimarkkinaa ja on johtava markkinapaikkapalveluiden ja -ratkaisujen toimittaja maailman rahoitus- ja energiamarkkinoilla. OMX muodostuu kahdesta divisioonasta: OMX Exchanges ja OMX Technology. OMX Exchanges omistaa ja ylläpitää Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan pörssejä sekä Suomen, Viron ja Latvian arvopaperikeskuksia. OMX tarjoaa OMX Exchanges -divisioonan kautta pääsyn markkinalle, joka kattaa 80 prosenttia Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. OMX Technology tarjoaa transaktioteknologiaa sekä käsittely- ja ulkoistamispalveluja. OMX on listattu Tukholman ja Helsingin pörsseihin. Lisätietoja osoitteesta www.omxgroup.com. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/06/20041006BIT20110/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit