Pohjoismaisessa Pörssissä vahvin heinäkuu kautta aikojen

Pohjoismaisen Pörssin kesäkaupankäynti on ollut erittäin vilkasta. Heinäkuussa osakkeiden keskimääräinen päivävaihto kasvoi 67 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Päivävaihto oli 4,7 miljardia euroa (heinäkuu 2006: 2,8 mrd. euroa) ja kauppojen lukumäärä kasvoi 85 prosentilla edellisvuodesta. Päivittäisten kauppojen määrä oli 173 250 (heinäkuu 2006: 93 470 kauppaa päivässä). Heinäkuussa Pohjoismaiseen Pörssiin listautui 7 uutta yhtiötä, joiden kokonaismäärä on nyt 840.

Teollisuustuotteet ja -palvelut vaihdetuin toimialaryhmä
Heinäkuussa vaihdetuin toimialaryhmä oli Teollisuustuotteet ja -palvelut, jonka vaihto oli 26,2 miljardia euroa (kesäkuussa 2007: 26,3 miljardia euroa). Seuraavaksi vaihdetuin oli Informaatioteknologia, jonka vaihto oli 21,9 miljardia euroa (kesäkuu 2007: 23,5 mrd. euroa).

Kaupankäynti heinäkuussa
Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 4,7 miljardia euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden
aikana 4,8 miljardia euroa). Päivittäisten kauppojen määrä oli keskimäärin 173 250 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 156 161). Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 523 615 sopimusta (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 612 956 sopimusta).


Vaihdetuimmat yhtiöt tässä kuussa
Suuret yhtiöt Päivävaihto, milj. euroa
Nokia Oyj 563
Ericsson Telefonab LM 369
Actavis Group hf. 167
Keskisuuret yhtiöt
Tanganyika Oil Corp. 7,6
Telelogic AB 5,9
Keops A/S 5,2
Pienet yhtiöt
Karo Bio AB 1,7
Dantherm 1,6
Opcon AB 0,8
First North
Century Aluminum 1,6

Aktiivisimmat välittäjät tässä kuussa
Suuret yhtiöt Markkinaosuus vaihdosta
Morgan Stanley 7,06 %
SEB Enskilda AB 5,62 %
Glitnir AB 5,28 %
Keskisuuret yhtiöt
SEB Enskilda AB 11,99 %
Sv. Handelsbanken AB 4,92 %
Danske Bank A/S 4,35 %
Pienet yhtiöt
Nordnet AB 9,58 %
Avanza AB 8,65 %
Danske Bank A/S 6,43 %
First North
Avanza AB 14,51 %Markkinakehitys tässä kuussa
Indeksi Muutos/kk Vuoden alusta Indeksi Muutos/kk Vuoden alusta
OMXN40 -0,2 % +11,6 % Teoll..tuott ja palvelut +1,7 % +27,6 %
OMXN Large Cap +0,2 % +12,1 % Kul.tav. ja palv. -1,7 % +9,5 %
OMXN Mid Cap -0,3 % + 8,3 % Päivittäistavarat -1,9 % + 4,1 %
OMXN Small Cap -1,5 % + 6,1 % Terveydenhuolto -2,7 % + 1,3 %
First North EUR -1,4 % - 2,4 % Rahoitus +1,8 % + 4,8 %
OMXBBPI +2,8 % + 10,6 % IT -1,8 % +13,9 %
Energia -2,3 % +5,5 % Telekommunik. +2,4 % +1,0 %
Perusteollisuus -2,6 % + 5,6 % Yhdyskuntapalv. +2,7 % +10,8%Lisätietoja yhtiöiden, joukkovelkakirjojen, warranttien ja välittäjien määrästä
löytyy liitteenä olevasta PDF-tiedostosta.

Yksityiskohtaiset tilastot ovat
katsottavissa myöhemmin tänään osoitteessa
http://omxgroup.com/nordicexchange/Themarket/Statisticsanalysis/

Liitteet & linkit