TietoEnator ja OMX päättivät muuttaa yhteistyönsä muotoa

Joulukuussa 2005 OMX ja TietoEnator ilmoittivat aikomuksestaan perustaa yhteisyritys, joka tarjoaa IT-ratkaisuja ja -palveluja pohjoismaisille arvopaperimarkkinoille. Osapuolet ovat yhdessä päättäneet jatkaa IT-yhteistoimintaa, mutta aiemmin suunniteltua yhteisyritystä ei perusteta.

Yhteistoiminnan tuloksena OMX ja TietoEnator ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaan OMX:n tietotekniikkayksikkö ja sen 21 työntekijää ulkoistetaan TietoEnatorille. Kaupalla on vähäinen vaikutus OMX:n liikevaihtoon ja tulokseen vuonna 2006. Yksikkö liitetään TietoEnatoriin 1. huhtikuuta 2006. OMX:n tavoitteena on edelleen löytää entisen Banks & Brokers -liiketoiminta-alueen jäljellä oleville osille ja noin 75 työntekijälle sellainen pitkän aikavälin ratkaisu, joka tarjoaa selkeitä asiakasetuja. Näiden toimintojen osalta jatketaan neuvotteluja kahden mahdollisen yhteistyökumppanin kanssa.

Liitteet & linkit