KKV:n selvitys: OP Ryhmän asiakasetujärjestelmä on kilpailulain mukainen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on päättänyt OP Ryhmän asiakasetuohjelmaa ja markkina-asemaa koskevan selvityksen. Viraston mukaan OP Ryhmän toiminta on kilpailulain mukaista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään 11.2.2019 päättänyt laajan selvityksen, joka liittyi OP Ryhmän asiakasetuohjelmaan sekä toimintaan vähittäispankkipalveluissa ja vahinkovakuutusmarkkinoilla. Selvityksen mukaan OP Ryhmä toimii kilpailulain mukaisesti, eikä OP:n bonusjärjestelmä ole kilpailulain vastainen. KKV katsoo, että OP:n toiminnalla ei myöskään ole markkinoiden sulkemiseen johtavia vaikutuksia vahinkovakuutusmarkkinoilla. Selvityksen myötä KKV on päättänyt asian käsittelyn.

- Haluamme kiittää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa perusteellisesta työstä asian tutkimisessa. Koko OP Ryhmän olemassaolo perustuu osuustoimintaan, ja bonusjärjestelmä on meille tapa jakaa yhteistä menestystämme omistaja-asiakkaillemme, kertoo OP Ryhmän pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Harri Nummela.

- Toimimme aina lain edellyttämällä tavalla ja viranomaisohjeistusten mukaisesti sekä pyrimme kaikessa toiminnassamme läpinäkyvyyteen, Nummela toteaa. 

14.12.2015 alkanut selvitys liittyi OP Ryhmän asiakasetuohjelmaan sekä toimintaan vähittäispankkipalveluissa ja vahinkovakuutusmarkkinoilla. Selvityksen taustalla oli If Vahinkovakuutusyhtiön esitys, että OP:lla olisi määräävä markkina-asema vähittäispankkipalveluissa. Yhtiön mukaan OP olisi syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sitomalla toisiinsa vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut sekä tarjoamalla vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

Tilaa