• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • OP: Kestävän yritysrahoituksen määrän kasvu ennätysnopeaa vuonna 2022 – suurin kysyntä energia-alan hankkeisiin

OP: Kestävän yritysrahoituksen määrän kasvu ennätysnopeaa vuonna 2022 – suurin kysyntä energia-alan hankkeisiin

Report this content

Kestävän yritysrahoituksen kysyntä on ollut OP:ssa ennätyskorkealla tasolla vuonna 2022. Kestävän kohteen rahoituksen hankkeissa ovat tänä vuonna korostuneet erityisesti tuulivoima- ja metsähankkeet. Myös kiinnostus kestävyysteemat huomioiviin joukkovelkakirjalainoihin on kasvussa muutoin hiljenneellä bondimarkkinalla.

Käynnissä oleva energiakriisi on saanut sekä yritykset että rahoittajat huomioimaan vihreän siirtymän entistä laajemmin vuonna 2022. Kestävän yritysrahoituksen vastuut ovatkin kasvaneet OP:ssa tänä vuonna selvästi aiempia vuosia nopeammin.

OP:n kestävän rahoituksen sitoumuskanta on kasvanut tammi–marraskuussa 2022 edeltävästä vuodesta yhteensä 50 prosenttia 4,6 miljardiin euroon. Kestävien rahoitustuotteiden osuus OP Yrityspankin vastuista oli marraskuun loppuun mennessä noin 15 prosenttia. Vuoden alussa vastaava osuus oli noin 10 prosenttia.

Energiakriisi jakoi energiayhtiöiden rahoitustarpeet kahteen tyyppiin.

Energiakriisin myötä lyhytaikaisen varautumisen tarve kasvoi, mikä pienensi hetkellisesti vihreän rahoituksen osuutta uudesta energiatoimialalle myönnetystä rahoituksesta. Samalla kuitenkin yritysten tarve rahoittaa vihreää siirtymää kirkastui. Osittain tämä konkretisoituu investoinneissa vasta tulevina vuosina, kertoo OP Yrityspankissa rahoituksen järjestämisestä vastaava johtaja Laura Hakamies.

Vaikka energiakriisi on monissa yrityksissä vauhdittanut tarvetta vihreään siirtymään, on haastava toimintaympäristö myös vaikeuttanut yritysten vastuullisuustavoitteiden määrittelyä varsinkin ilmastotavoitteiden osalta.

Monissa tapauksissa kestävyyskriteereiden ja -tavoitteiden liittämistä osaksi transaktiota on jouduttu lykkäämään. Myös kasvavat ja paikoin vielä epäselvät vastuullisuusraportoinnin vaatimukset haastavat yritysten vastuullisuustyötä, Hakamies sanoo.

Energiahankkeet painottuvat kestävän rahoituksen hankkeissa – teemabondien osuus nousussa

Kestävä yritysrahoitus voidaan jakaa kestävän kohteen rahoitukseen ja kestävyyskriteerirahoitukseen. Pankin kestävän kohteen rahoituksessa rahoitetaan sellaista yhtiön toimintoa tai hanketta, jolla on mitattava positiivinen kuten esimerkiksi päästöjä vähentävä vaikutus. OP:lla kestävän kohteen rahoituksen hankkeissa ovat tänä vuonna korostuneet erityisesti tuulivoima- ja metsähankkeet. Kestävyyskriteerirahoituksessa sen sijaan lainaehdot sidotaan yhtiön vastuullisuustavoitteisiin. Pankin myöntämien kestävyyskriteerilainojen ja limiittien määrä on kasvanut OP:lla lähes 60 prosenttia vuoden alusta.

Muutoin hiljenneellä yritysten joukkovelkakirjalainamarkkinalla kestävyysteemat huomioivat joukkovelkakirjalainat eli niin kutsutut teemabondit ovat herättäneet aiempaa enemmän kiinnostusta. Teemabondien osuus suhteessa kaikkiin liikkeelle laskettuihin bondeihin on ollut hienoisessa kasvussa tänä vuonna haastavista markkinaolosuhteista huolimatta.

Keväällä liikkeelle laskettiin Suomen ensimmäinen kestävyystavoitteisiin sidottu bondi, jossa OP Yrityspankki oli pääjärjestäjänä ja kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen neuvonantajana. Arvioimme teemabondien kasvun kiihtyvän markkinaolosuhteiden parantuessa ja yleisen aktiviteetin kasvaessa, Hakamies kertoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi

Tilaa