• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • OP: Pk-yritysten sijoittaminen ennätyslukemissa – merkinnät rahastoihin kaksinkertaistuneet viime vuodesta

OP: Pk-yritysten sijoittaminen ennätyslukemissa – merkinnät rahastoihin kaksinkertaistuneet viime vuodesta

Report this content

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tänä vuonna sijoittaneet ennätyksellisen aktiivisesti, mikä johtuu etenkin pandemian aikana tileille kertyneestä käteisvarallisuudesta. Tuottoa haetaan erityisesti vaihtoehtoisista ja vastuullisista rahastoista.

Sijoittamisen suosio on kasvanut korona-aikana merkittävästi, ja yksityishenkilöiden lisäksi myös pk-yritykset ovat aktivoituneet sijoittamaan. Erityisesti alle 50 työntekijän pien- ja mikroyritysten sijoitusaktiivisuus on kasvanut.

OP:n asiakasdatan mukaan pk-yritysten tekemät merkinnät sekä rahastoihin että sijoitusvakuutuksiin ovat jopa kaksinkertaistuneet viime vuodesta. Ennätyslukemiin kasvaneen sijoitusaktiivisuuden taustalla on koronapandemian aikana investointivarovaisuudesta kertyneet säästöt.

– Yleisesti katsottuna koronapandemia ei romahduttanutkaan pk-yritysten taloutta, mikä on kasvattanut yritysten tileille kertynyttä varallisuutta. Investointien suhteen pk-yritykset ovat jatkaneet varovaisella linjalla, mutta moni on kuitenkin havahtunut siihen, ettei rahoja kannata makuuttaa yrityksen tilillä, sanoo OP:n pk-yrityksistä vastaava johtaja Heikki Peltola.

Lähes puolet pk-yritysten sijoituksista menee korkorahastoihin. Toiseksi eniten merkintöjä tehdään vaihtoehtoisiin rahastoihin, jotka sijoittavat perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisille markkinoille. Lisäksi vastuullisen sijoittamisen suosio kasvaa pk-yritysasiakkaiden keskuudessa: vastuullisten rahastojen kappalemääräinen myynti on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. 

– Pk-yritykset sijoittavat edelleen suhteellisesti eniten korkorahastoihin, mutta matala korkoympäristö on ajanut etsimään myös vaihtoehtoisia sijoituskohteita, tiivistää OP:n varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen.

Myös pk-yritysasiakkaiden suora osakekaupankäynti on tänä vuonna vilkastunut. Asiakkaat ovat avanneet kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana uusia osakesäilytyksiä 43 prosenttia enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pk-yritysten suurimmat osakeomistukset ovat Kone, Neste ja Sampo.

Lisätiedot medialle:
OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Tilaa