OP: Suurvahinkoja ennätysmäärä vuonna 2018

Report this content

Vuodesta 2018 muodostui suurvahinkojen ennätysvuosi OP:n vahinkovakuutuksen tilastoissa. Suurvahingoissa korostui taloudellista aktiivisuutta lisännyt vahva noususuhdanne sekä poikkeukselliset sää- ja luonnonilmiöt.

OP:n vahinkovakuutuksessa tammi–joulukuussa kirjattiin 98 omaisuuden ja toiminnan suurvahinkoa, kun 2017 niitä tapahtui 85. Suurvahinkoja korvattiin 107 miljoonan euron edestä, kun edellisvuonna korvausmeno jäi 78 miljoonaan euroon. Suurvahingoiksi luetaan 0,3 miljoonan euron vahingot, joita tyypillisesti ovat esimerkiksi suurpalot tai liikenteen vakavat vahingot kuten tasoristeysonnettomuudet.

Vuonna 2018 korvauksia maksettiin yhteensä 977 miljoonan euron edestä, mikä oli suhteellisesti selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna.

Luminen talvi ja sääilmiöt korostuvat tilastoissa

Luonnonilmiöt kuten poikkeuksellinen talvi, myrskyt ja rankkasateet näkyvät vahvasti vuoden 2018 vahingoissa. Runsasluminen talvi sekä haasteelliset keliolosuhteet jatkuivat ympäri Suomen jopa huhtikuuhun saakka, mikä kasvatti etenkin ajoneuvo- ja liikennevahinkoja. Viime vuonna henkilöasiakkaille korvattiin keskimäärin 390 tieliikenteen vahinkoa päivittäin, kun edellisvuonna luku oli vielä 343 eli nousua oli liki 14 prosenttia. Ennätyspäivänä maaliskuun alussa korvattiin reilusti yli 800 vahinkoa.

Myös metsävahingoissa nähtiin lumesta johtunut merkittävä piikki. OP:n 2018 korvaamista metsävahingoista 88 prosenttia oli lumivahinkoja, kun vuonna 2017 niiden osuus oli vain 30 prosenttia. Myös mittaushistorian lämpimin touko–elokuu sekä yksittäiset myrskyt näkyvät tilastoissa.

- Viime vuotta leimaa pitkä ja runsasluminen talvi. Tämä talvi ei välttämättä jää Suomessa mitenkään ainutlaatuiseksi, sillä ilmastonmuutoksen myötä poikkeuksellisista sääilmiöistä tullee pysyvä asia. Vakuutusyhtiöt ympäri maailman joutuvatkin nyt pohtimaan kiihtyvän ilmastonmuutoksen vaikutuksia vahinkokehitykseen ja samalla myös keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kertoo OP Ryhmän vakuutusasiakkaiden liiketoimintajohtaja Olli Lehtilä.

Noususuhdanne lisäsi vahinkoja

Suomen talouden viimevuotinen voimakas noususuhdanne näkyy myös vahinkojen määrän voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi kuljetusalalla kasvanut suoritemäärä yhdistettynä osin heikkoon teiden kunnossapitoon näkyi liikennevahinkojen kasvuna. Suurvahingoiksi luokiteltavia yritysasiakkaiden liikennevahinkoja korvattiin yhteensä yli 3,8 miljoonan euron edestä, kun vastaava summa vuonna 2017 oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Myös tieltä suistumisen aiheuttamia suurvahinkoja tapahtui yritysasiakkaille puolet enemmän kuin vuonna 2017.

- Suhdannesyklit vaikuttavat merkittävästi vahinkokehitykseen, sillä aktiivisuuden lisääntyminen heijastuu talouden kasvun myötä myös vahinkoihin. Talouskasvun aikana tehdään ja tapahtuu paljon. Tällöin riski vahingoille on luonnollisesti korkeampi. Vahva talous ja riittävä kasvu on yhteiskuntamme keskeinen kivijalka ja samalla yhteinen haasteemme on löytää keinoja, joilla vahinkoja voidaan ehkäistä talouden syklistä riippumatta, Lehtilä pohtii.

Tiedot perustuvat OP Vakuutuksen vastaanottamiin korvaushakemuksiin.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia