OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisee Green Covered Bond Framework -viitekehyksen – mahdollistaa vihreiden katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun

OP-Asuntoluottopankki Oyj on tänään julkaissut vihreiden katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua koskevan viitekehyksen (Green Covered Bond Framework) sekä siihen liittyvän Sustainalyticsin antaman riippumattoman lausunnon (Second Party Opinion). Viitekehyksen mukainen rahoitettava toimiala on energiatehokkaat asuinrakennukset (Green Buildings).

Viitekehys antaa OP Ryhmään kuuluvalle OP-Asuntoluottopankille valmiudet laskea liikkeeseen Green Covered Bond -joukkovelkakirjalainoja. Näiden vihreiden katettujen joukkovelkakirjalainojen pääoma kohdistetaan hyväksytyn viitekehyksen mukaisille käyttökohteille, joiden rahoittaminen edistää vähähiilistä infrastruktuuria ja EU:n ympäristötavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Viitekehys on ICMA:n (International Capital Markets Association) Green Bond -periaatteiden mukainen, ja siinä on huomioitu EU Green Bond Standard. Viitekehys tukee OP:n vastuullisuusohjelman tavoitetta edistää kestävää taloutta ja on jatkoa vuonna 2018 julkaistulle OP Ryhmän Green Bond Framework -viitekehykselle.

Englanninkieliset julkaisut löytyvät pdf-muodossa liitteenä ja ovat saatavilla osoitteesta www.op.fi/debtinvestors.

Lisätiedot:
Sanna Eriksson, toimitusjohtaja, OP-Asuntoluottopankki Oyj, puh. 010 252 2517

Lisätiedot medialle ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.