• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • OP ja Euroopan investointirahasto vauhdittavat vihreää siirtymää tuomalla uusia riskinjakotakauksia pk-yrityksille ja taloyhtiöille

OP ja Euroopan investointirahasto vauhdittavat vihreää siirtymää tuomalla uusia riskinjakotakauksia pk-yrityksille ja taloyhtiöille

Report this content

OP ja Euroopan investointirahasto (EIR) ovat allekirjoittaneet sopimuksen uusista riskinjakotakauksista. Vihreää siirtymää ja yritysten innovaatiotoimintaa edistävät takaukset tuovat noin 200 miljoonaa euroa lisää rahoitusta markkinaan. Erilaiset takausratkaisut tulevat saataville osuuspankkeihin alkukevään 2023 aikana.

OP tarjoaa tulevana keväänä pk-yrityksille ja taloyhtiöille EIR:n riskinjakotakausta. Takaukset ovat osa mittavaa InvestEU-takausohjelmaa Euroopan puhtaan teknologian investointien edistämiseksi. Tarkoituksena on helpottaa rahoituksen saamista vihreää siirtymää vauhdittaviin investointeihin sekä mahdollistaa pk-yritysten hankkeiden toteutuminen vähemmillä vakuuksilla.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan ekologisesti kestävään talouteen ja kasvuun tähtäävää muutosta, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Yrityksissä, teollisuudessa ja kiinteistöissä vihreä siirtymä voi tarkoittaa esimerkiksi investointeja puhtaaseen energiantuotantoon ja kiertotalousratkaisuihin, sekä erilaisten uusien palveluiden ja toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa.

– Tulevaisuuden keskeisiä haasteita ovat yritysten vihreän siirtymän tukeminen sekä talouskasvun ja uusien työpaikkojen luominen. Olemme tyytyväisiä, että pääsemme yhdessä Euroopan investointirahaston kanssa tarjoamaan uudenlaisia kestäviä ratkaisuja pk-yrityksille sekä taloyhtiöille. Meillä on vankka kokemus suomalaisesta yrityssektorista ja Euroopan investointirahaston takauksien välittämisestä Suomessa. Uudet takaustuotteet tukevat hyvin OP:n vastuullisuustavoitteita, joista yhtenä tavoitteenamme on luottosalkkumme muuttaminen mahdollisimman vihreäksi, OP:n pk-yrityksistä vastaava johtaja Heikki Peltola sanoo.  

Lainatakaus helpottaa rahoituksen saamista 

EIR-takaus vähentää muiden vakuuksien tarvetta ja mahdollistaa rahoituksen myöntämisen edullisemmalla hinnalla. Takaukset myönnetään maksimissaan 7,5 miljoonan euron lainoihin. 

EIR-takauksen edellytyksiä arvioidaan tapauskohtaisesti rahoituksen hakemisen yhteydessä lainapäätöstä tehtäessä. 

Uudet riskinjakotakaukset soveltuvat erilaisiin tarpeisiin:

Pk-yritysten kestävät ratkaisut

  • Soveltuu pk-yrityksille, jotka edistävät esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttämistä, kiertotaloutta tai vähäpäästöisyyttä. 

Taloyhtiöiden kestävät ratkaisut

  • Soveltuu taloyhtiöille, jotka edistävät esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä tai vähäpäästöisyyttä. 

Pk-yritysten tuote- ja palvelukehitys sekä digitalisaatio 

  • Soveltuu kasvaville ja innovatiivisille sekä toimintaansa digitalisoiville yrityksille, jotka panostavat merkittävästi tuote-, palvelu- tai prosessikehitykseen.  


Suomalaiset pk-yritykset ja taloyhtiöt voivat hakea omasta osuuspankistaan EIR-takausta rahoitukselleen alkukevään 2023 aikana.

Lue lisää riskinjakotakauksesta op.fi-palvelusta

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi

Tilaa