OP:n ekonomistit: Suurin kasvupyrähdys jo takana - ensi vuonna kasvu painottuu kotimarkkinoille

Suomen talous on kasvanut kuluvana vuonna mukavaa vauhtia, mutta ei ole täysin lunastanut alkuvuoden lupauksia. OP:n ekonomistien mukaan talouskasvu on jäämässä jälkeen viime vuodesta, ja ensi vuonna vauhti vaimenee. Bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna hieman aiemmin ennustettua hitaammin, mutta työllisyyden kehitys voi tarjota iloisia yllätyksiä.

Kuluvana vuonna OP:n ekonomistit ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan 2,5 prosenttia aiemmin arvioidun 2,8 prosentin sijasta. Ensi vuonna ekonomistit arvioivat kasvun olevan 1,8 prosenttia (aiemmin 2,1 prosenttia).

- Talouden nopein kasvu on jäämässä pyrähdykseksi niin Suomessa kuin vientimarkkinoillammekin. Näköpiirissä on silti edelleen kohtuullista talouskasvua, arvioi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Suomen talouskasvu painottuu ensi vuonna aiempaa enemmän kotimarkkinoille. OP:n ekonomistit arvioivat yksityisen kulutuksen kasvavan edelleen tasaisen varmasti. Myös investoinnit jatkavat verrattain hyvässä kasvussa lukuun ottamatta asuinrakennusinvestointeja. Viennin imu on kokonaisuutena kohtalaista, mutta paljon jää muun muassa kuljetusvälineiden viennin varaan.

- Kotitalouksien näkymät ovat edelleen valoisat ensi vuotta kohti mentäessä. Vaikka kuluttajien luottamus on laskenut alkuvuoden huippuluvuista, näkevät kuluttajat erityisesti oman talouden näkymät edelleen varsin valoisina. Tähän optimismiin onkin mielestäni hyvä perusteet, sillä työllisyyskehitys on ollut suotuisaa ja palkankorotukset kasvattavat kuluttajien ostovoimaa, toteaa ekonomisti Henna Mikkonen. 

Työllisyyskehitys kuuluu vuoden iloisiin yllätyksiin. Työttömyysasteen lasku jatkuu yhä, ja ensi vuonna lukema alkaa lähestyä finanssikriisiä edeltäneitä pohjalukemia. Työllisyysaste nousee talven aikana yli hallituksen tavoitteleman 72 prosentin, ja yltää ensi vuonna keskimäärin lähes 73 prosenttiin.

Noususuhdanteen myötä Suomen talous on tasapainottunut. Julkinen talous kokonaisuutena saavuttaa OP:n ekonomistien mukaan tasapainon ensi vuonna, joskin valtiontalous on yhä alijäämäinen. Tuoreiden tilastojen mukaan myös vaihtotase oli viime vuonna edelleen alijäämäinen ja säilyy alijäämäisenä niin tänä kuin ensi vuonna.

- Suomen hintakilpailukyky ei ole kuluvana vuonna kohentunut aivan odotetusti, kun tuottavuus jää arvioitua heikommaksi. Kilpailukyvyn kohentamisurakka on jäämässä puolitiehen, eikä vaihtotaseen vaje korkeasuhdanteessa tarjoa riittävää pelivaraa heikompia aikoja varten, toteaa Heiskanen.

Korkojen nousu jatkuu vaisummasta talouskasvusta huolimatta

Suurimmat riskit liittyvät maailmantalouden mahdollisesti aiheuttamaan epävarmuuteen. Maailmantalous kasvoi alkusyksyllä edelleen hyvin, mutta aiempaa hitaammin. Suhdannekyselyt ja ennakoivat indikaattorit puoltavat talouskasvun vaimenemista edelleen lähitulevaisuudessa. OP:n ekonomistien arvion mukaan talous kasvaa ensi vuonna pidemmän ajan keskivertoa vastaavasti.

Yhdysvalloissa talous on jatkanut vahvassa vedossa veronkevennysten saattelemana. Työttömyys on painunut matalimmilleen sitten 1960-luvun lopun, ja palkkojen nousu on vähitellen nopeutunut. Jatkossa OP:n ekonomistit arvioivat veronkevennysten vaikutuksen hiipuvan ja kapasiteettirajoitteiden hidastavan talouden vauhtia. Talouskasvu hidastuu ensi vuoden aikana, mutta säilyy keskimäärin hyvänä.

Euroalueen talouden vauhti on jäänyt kuluvana vuonna odotuksista osin tilapäistekijöiden vuoksi. Kotimarkkinoiden veto jatkuu OP:n ekonomistien mukaan edelleen verrattain hyvänä, ja vienti kasvaa kohtalaisesti. Kokonaisuutena euroalueen talous jatkaa ensi vuonna hieman alle kahden prosentin kasvuvauhdissa.

Myös euroalueen työmarkkinatilanne on kohentunut, palkkojen nousu on alkanut piristyä, ja pohjainflaatio lähestyy EKP:n tavoitetta. EKP normalisoi politiikkaansa linjaustensa mukaisesti rauhalliseen tahtiin, mikä tarkoittaa ohjauskoron nostoja vasta pitkällä ensi vuoden puolella.

- Talouden vauhdin hidastuminen ei poista EKP:n tarvetta normalisoida rahapolitiikkaa. Mikä sitten on normaali? Arvioisin, että pidemmän päälle on hyvinkin syytä odottaa euribor-korkojen olevan keskimäärin 2-3 prosentin haarukassa, Heiskanen sanoo.

Suurimmat välittömät riskit liittyvät kansainväliseen politiikkaan. Kaupan esteiden lisääntyminen hidastaisi maailmankaupan kehitystä edelleen, mikä olisi riski niin Kiinalle kuin Euroopallekin. Myös Yhdysvaltain talous kärsisi, mikä voisi OP:n ekonomistien arvion mukaan jyrkentää sen talouden hidastumista.

OP:n ekonomistien suhdannekatsaus luettavissa täällä: https://uusi.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP Viestintä 050 523 9904

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Tilaa