• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • OP:n ekonomistit: Taloudessa pehmeää laskua ja pienempiä riskejä – vielä ei ole kuitenkaan aika huokaista helpotuksesta

OP:n ekonomistit: Taloudessa pehmeää laskua ja pienempiä riskejä – vielä ei ole kuitenkaan aika huokaista helpotuksesta

Report this content

Riskit talouden jyrkästä hidastumisesta ovat vähentyneet, ja Suomen talous on kuluvana vuonna hieman ennakoitua pehmeämmässä laskussa. OP:n ekonomistit ennustavat Suomen talouden kasvavan loppuvuonna hieman aiemmin ennustettua enemmän. Ensi vuoden ennuste pysyy ennallaan.

OP:n ekonomistit ennustavat tämän vuoden kasvuksi 1,4 prosenttia, kun elokuussa ennuste oli 1,2 prosenttia. Ensi vuodelle ekonomistit ennustavat edelleen 0,5 prosentin talouskasvua.

OP:n ekonomistien mukaan maailmantalouden kasvu on vaimentunut kuluvana vuonna linjassa odotusten kanssa. Suhdannekyselyt ja ennakoivat indikaattorit viestivät talouden vauhdin olevan lähiaikoina yhä maltillisesti hidastumassa. Maailmantalous kasvaa tänä vuonna 3,0 prosenttia ja ensi vuonna hieman hitaammin, 2,9 prosenttia, mikä on verkkaisinta vauhtia sitten vuoden 2009.

Talouden riskikuva on kuitenkin kirkastunut, ja on nyt aiempaa paremmin linjassa ennusteiden kanssa. Sopimuksettoman Brexitin todennäköisyys on pieni. Lisäksi Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota ei ole laajentunut niin nopeasti kuin kesällä oli uhkana. On aiempaa epätodennäköisempää, että Yhdysvallat asettaisi tuontitulleja EU:n autoviennille Yhdysvaltoihin.

– Elokuussa riski-indikaattorit kävivät jo punaisella, mutta sittemmin tilanne on tasoittunut. Vielä ei ole kuitenkaan aika nuolaista. Riskit arvioitua heikommasta kehityksestä ovat tällä erää vähentyneet, mutta eivät poistuneet. Perusnäkymä ensi vuodelle on ennallaan, mutta riskit sen ympärillä ovat paremmin tasapainossa, toteaa OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Palveluvienti vetää, investointien kasvu yhä vaisua

Suomen talous on viime kuukausina ollut hieman paremmassa vedossa kuin alkuvuonna. Vähittäiskaupan myynti ja asuntokauppa ovat piristyneet, vaikka kuluttajien luottamus onkin ontunut. Teollisuudessa vuosikasvuluvut ovat olleet vahvoja, jos kohta osin vertailukuukausien heikkouden vuoksi. Vienti on puolestaan kehittynyt alkuvuonna hyvin palveluviennin vahvan imun vuoksi, mikä jatkunee osin myös loppuvuonna.

– Viime tietojen perusteella Suomen talous on pehmeässä laskussa. Vientimarkkinoiden hidastuminen on painanut Suomen tavaravientiä selvästi, mutta vahva palveluvienti ja suuret laivatoimitukset tasoittavat vaikutusta. Vienti vetääkin tänä vuonna kokonaisuutena hieman aiempia arvioita paremmin. Vaikka riskit ovatkin pienentyneet, emme silti ole muuttaneet näkemystä ensi vuodesta. Ensi vuonna vienti kasvaa vain vähän, toteaa Heiskanen.

OP:n ekonomistit arvioivat kulutuksen kasvavan vientiä vakaammin. Käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu mahdollistaa noin prosentin kulutuksen kasvun, vaikka säästäminen lisääntyykin hieman. Investointien kasvu jatkuu vaisuna. Rakentaminen vähenee, mutta varsin rauhallisesti.

Työttömyys ja työllisyys paranevat tänä vuonna selvästi viime vuodesta. Vuoden alun luvuista sen enempää työllisyys kuin työttömyyskään ei silti ole kohentunut. OP:n ekonomistit arvioivat työllisyyden kasvavan ensi vuonna vain hieman, ja työttömyysasteen olevan keskimäärin sama kuin tänä vuonna, 6,5 prosenttia. Työllisyysaste nousee 72,9 prosenttiin tämän vuoden 72,6 prosentista.

Inflaatio on jäämässä hitaaksi niin tänä kuin ensi vuonna. Suomessa OP:n ekonomistit ennustavat inflaation olevan tänä vuonna 1,0 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia. Euroalueella vastaavat luvut ovat 1,2 prosenttia ja 1,0 prosenttia.

Lagarden rahapolitiikan linjauksia odotetaan

Matalan inflaation vuoksi EKP laski talletuskorkonsa syyskuussa -0,5 prosenttiin ja käynnisti uudelleen arvopaperien netto-ostot marraskuussa. Keskuspankki ilmoitti pitävänsä korkonsa nykytasolla tai nykyistä matalampana, kunnes inflaationäkymä on noussut tavoitetasolle.

– EKP:n rahapolitiikkaan ei odoteta ainakaan merkittäviä muutoksia lyhyellä aikavälillä. Talouden riskit ovat hieman vähentyneet, eikä toisaalta ole selvää, miten rahapolitiikkaa voitaisiin enää tehokkaasti keventää. Lähiaikoina suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, miten EKP:n uusi puheenjohtaja Christine Lagarde ohjaa rahapolitiikkaa. Erityisesti odotetaan suuntaviivoja koskien EKP:n rahapolitiikan strategian uudistamista, toteaa OP:n senioriekonomisti Tomi Kortela.

Finanssipolitiikka on laajalti lievästi kasvua tukevaa. Myös Suomessa ensi vuoden talousarvio on hieman elvyttävä, ja julkisen talouden vaje kasvaa kuluvasta vuodesta. Arviot kestävyysvajeesta ovat säilyneet jokseenkin ennallaan. Toistaiseksi kestävyysvajetta pienentävistä pitkävaikutteisista toimista on saatu niukasti tietoa.

Lue OP:n ekonomistien suhdanne-ennuste kokonaisuudessaan: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmän muodostavat 148 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,98 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Tilaa