• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • OP:n kysely: Joka toinen suomalaisyritys arvioi asettamiensa ilmastotavoitteiden johtaneen toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi

OP:n kysely: Joka toinen suomalaisyritys arvioi asettamiensa ilmastotavoitteiden johtaneen toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi

Report this content

Peräti 45 prosenttia yrityksistä pitää asettamiaan hiilineutraaliustavoitteita uskottavina ja saavutettavina, selviää OP:n yrityskyselystä. Yli puolet vastanneista yrityksistä raportoi itselleen asettamiensa tavoitteiden johtaneen myös toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi.

Suomalaisyritykset luottavat mahdollisuuksiinsa saavuttaa asettamansa tavoitteet hiilineutraaliudesta, käy ilmi OP:n yrityskyselystä. Vastaajista lähes puolet arvioi yrityksensä asettaneen uskottavat tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Suuremmat yritykset suhtautuvat tavoitteisiinsa vielä luottavammin. Yli 20 miljoonan euron liikevaihtoa tekevistä yrityksistä peräti 75 prosenttia kertoo pitävänsä asettamiaan hiilineutraaliustavoitteita uskottavina ja saavutettavina.

Yritykset raportoivat asetettujen tavoitteiden jo vaikuttaneen myös päästövähennyksiin. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 53 prosenttia kertoo yrityksen asettamien hiilineutraaliustavoitteiden johtaneen toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi.

Erityisen paljon omilla tavoitteilla koetaan olevan vaikutusta suuremmissa suomalaisyrityksissä. Yli 20 miljoonan euron liikevaihtoa tekevistä yrityksistä 71 prosenttia vastanneista kertoo yrityksen asettamien tavoitteiden johtaneen toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi.

– On hienoa, että suomalaisissa yrityksissä on otettu vakavasti kestävämpään huomiseen tähtäävät toimenpiteet ja tavoitteet. Myös epävarmoina aikoina on tärkeää kantaa huolta tulevaisuudesta, ja yritysten hiilineutraaliuteen tähtäävät toimet ovat vahva yhteiskunnallinen viesti, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Epävarmuudesta huolimatta vihreän energian investointeja ei lykätä

Maailmalla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta yritykset eivät ole tinkineet investoinneistaan vihreään energiaan. OP:n kyselyyn vastanneista yrityksistä peräti 71 prosenttia kertoo, ettei vihreään siirtymään liittyviä investointeja ole jouduttu lykkäämään tänä vuonna, vaikka muun muassa inflaatio ja korkoympäristön muutos ovat vaikeuttaneet yritysten toimintaympäristöä.

– Yritysten tekemillä vihreän energian investoinneilla on keskeinen merkitys osana laajempaa yhteiskunnallista murrosta. Rahoittajana ja investointien mahdollistajana haluamme tukea yritysten vihreän siirtymän toteutumista, Keitaanniemi sanoo.

Uudessa vastuullisuusohjelmassaan OP Ryhmä on sitoutunut vähentämään OP Ryhmän yritysluottosalkkujen päästöjä 25 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi OP Yrityspankki on sitoutunut yritysluottosalkkujensa sekä OP-Rahastoyhtiön kanssa hoitamiensa rahastojen osalta hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. Vastaava tavoite on asetettu myös osuuspankkien myöntämille yritysluotoille.

Lisätiedot medialle:

OP:n viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP:n teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 2 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina syyskuussa 2022.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi

Tilaa