• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • OP:n suuryritystutkimus: Koronapandemia ei vienyt suuryritysten kasvuhaluja – laajentamista suunnittelevien yritysten määrä lähes kaksinkertaistui viime vuodesta

OP:n suuryritystutkimus: Koronapandemia ei vienyt suuryritysten kasvuhaluja – laajentamista suunnittelevien yritysten määrä lähes kaksinkertaistui viime vuodesta

Report this content

Suuryrityksistä kolmasosa keskittyy ensi vuonna toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Samalla kilpailu hyvistä työntekijöistä on kasvanut.

OP:n suuryritystutkimuksen mukaan laajentamishaluisten yritysten osuus on merkittävässä nousussa ja korkeimmillaan tutkimuksen kahdeksan vuoden seurantajaksolla. Pääosin toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen keskittyvien suuryritysten osuus on syksyn 2021 aineistossa 34 prosenttia. Nousu viime vuoden 19 prosentin koronakuopasta on huimat 15 prosenttiyksikköä. Nousu heijastaa talouden elpymistä ja yritysten näkymien kirkastumista.

– Ilmapiirin muutos on selvä. Koronapandemian tuoma globaali epävarmuus sai yritykset hetkellisesti linnoittautumaan ja välttämään riskejä. Tuotantoa tehostettiin ja tuottavuutta lisättiin kasvun ja laajentamisen kustannuksella. Nyt hätäjarrua ei enää vilkuilla, ja suuryritykset ovat valmiita seuraaviin siirtoihin. Myös suuryritysten rahoituksen saatavuus on historiallisen hyvällä tasolla ja tukee yrityksiä lisääntyneen kasvu- ja investointihalukkuuden viemisessä konkreettiseksi talouskasvuksi, kuvailee OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Edelliset kolme vuotta kasvuorientoituneiden suuryritysten määrä on ollut 19–24 prosentin välillä. Talouskasvu alkoi vaimentua vuonna 2019 ja tämä näkyi myös laajentamishaluisten yritysten määrässä. Koronapandemian tuoma lasku ei ollutkaan enää merkittävä, sillä yritykset olivat jo varautuneet talouden vaimeaan kasvuun.

– Suomalaiset suuryritykset olivat hyvin valmistautuneita talouden haasteellisiin aikoihin, joita odotettiin jo ennen koronaa talouden kasvun hidastumisen johdosta. Suuryrityksillä oli hyvät puskurit ja ne kestivät taloudellisen heilunnan hyvin. Yritykset ovat myös onnistuneet ketterästi muokkaamaan omaa toimintatapaansa muuttuvassa toimintaympäristössä, kertoo Keitaanniemi.

Kilpailu hyvistä työntekijöistä ja osaajista on kovaa

Nyt kasvuhaluja hidastavat erilaiset talouden pullonkaulat, kuten työllisyys. Osaajien kysynnän kasvu kulkee laajentumishalujen kanssa käsi kädessä. Suuryrityksistä melkein 86 prosenttia kertookin, että heidän toimialallaan on kova kilpailu hyvistä työntekijöistä ja erityisosaajista. Lähes puolet (47 %) tutkimukseen vastanneista suuryrityksistä näkee taistelun hyvistä tekijöistä yritykselleen todellisena uhkana.

– Suuryritykset ovat havahtuneet siihen, etteivät ne toimi enää vain asiakkaiden ja pääomien markkinoilla vaan myös parhaan ja riittävän osaamisen sekä maineen markkinoilla. Ymmärrys koko arvoketjun kattavasta kestävyystarkastelusta on kasvanut vauhdilla, ja se koskee myös alihankintaketjua. Kasvuodotukset ovat ennen kaikkea maailmalla, mutta tuotannon ja alihankintojen sijoittumisessa uskotaan myös Suomeen, korostaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professor of practice Pekka Mattila.

– Avoimien työpaikkojen määrä on ollut ennätystasolla ja paikoin työ etsii vielä tekijäänsä. Osittain kyse on poikkeuksellisen nopeiden vaihteluiden aiheuttamasta kitkasta, joihin sopeutuminen vie aikansa. Valitettavasti osaajien löytäminen on suurelta osin myös pitkäaikainen, rakenteellinen ongelma, jonka helpottamiseksi tarvittaisiin myös niin koulutuspanostuksia kuin ulkomaisten osaajien rekrytoinnin helpottamista, kertoo Keitaanniemi.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 189 henkilöä yhteensä 119 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Aineisto kerättiin syksyllä 2021, ja tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan 13.1.2022. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimus on toteutettu kymmenen vuotta, vuodesta 2012 saakka. Aineisto on kansainvälisenä pitkittäistarkasteluna ainutlaatuinen, ja siihen perustuvia jatkotutkimuksia on julkaistu ja julkaistaan myös keskeisillä kansainvälisillä alustoilla.

Lisätiedot medialle:
OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Tilaa