OP:n suuryritystutkimus: Sisuuntuminen lisääntyy epävarmuuden edessä

Report this content

Suomalaiset suuryritykset investoivat nyt tuotantokapasiteettiin sekä digitalisoitumiseen, selviää OP:n tuoreesta Suuryritystutkimuksesta. Huoli matalan kasvun ajasta ei hidasta vauhtia, vaan yritykset ovat hyvin valmistautuneita tulevaan ja panostavat henkilöstöön. Ostot painottuvat entistä enemmän kotimaisiin alihankintaketjuihin.

Vaikka taloustilanne koetaan epävarmana, suomalaiset suuryritykset eivät pysäytä investointejaan. Maltillinen kasvu edellisvuoteen jatkuu varsinkin aineettomissa investoinneissa. Etenkin henkilöstön osaamiseen ja digitalisaatioon panostetaan. Suuryritykset lisäävät panoksia ICT-järjestelmien hankintaan 8,0 % sekä henkilöstön kehittämiseen 6,4 %.

- Suuryrityksissä näkyy suomalainen sisu ja omaan tekemiseen luottaminen. Vaikka omia rekrytointeja ei tehtäisikään yhtä paljon kuin edellisvuonna investoinneilla on muunlainen työllistävä vaikutus Suomessa, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Vastanneet suuryritykset odottavat alihankintojen kasvavan Suomessa noin 2,0 %, mikä on yli kaksinkertainen lisäys edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi miltei kolmannes vastaajista odottaa tuotannon lisääntyvän kotimaassa.

Kasvua odotetaan myös investoinneissa tuotantokapasiteettiin tai -tiloihin. Vuodelle 2019 vastaajat ennakoivat 5,6 % lisäystä investointeihin, kun vuodelle 2020 odotettu kasvu on 6,6 %. Suomalaiset suuryritykset vaikuttavat siis luottavan pitkän aikavälin kysyntään. Kolmannes vastaajista odottaa myös tuotannon kasvavan Suomessa vuonna 2020 ja vain 4 % arvioi sen vähentyvän. Suomi näyttäytyy uskottavana alustana valmistukselle.

Varautuminen epävarmuuden aikaan on alkanut

OP:n suuryritystutkimuksen vastaajista 72 % kertoo yrityksensä varautuvan nyt pitkäaikaiseen matalan kasvun aikaan. Täysin pessimistisiä tulevaisuuden suhteen he eivät kuitenkaan ole. Kaksi kolmesta vastaajasta näkee toimialan liiketoiminnan logiikan muutoksen mahdollisuutena omalle yritykselleen. 

- Disruption lisäksi digitalisaation uskotaan tarjoavan myös paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi startup-yrityksiä ei koeta niinkään uhkana omalle liiketoiminnalle, vaan kaksi viidestä vastaajasta uskoo yhteistyöstä löytyvän mahdollisuuksia, Keitaanniemi sanoo.

Kansainvälisiltä taivailta löytyy muutamia synkkiä pilviä. Liki puolet suuryrityksistä kokee euroalueen yhtenäisyyden heikkenemisen uhkana. Vastaajista 63 % arvioi Yhdysvaltain kauppapoliittisen toiminnan lisänneen epävarmuutta. Toisaalta 23 % suuryrityksistä uskoo myynnin ja asiakkuuksien lisääntyvän Yhdysvalloissa. Suomesta myynnin kasvua odottaa 34 % vastaajista.

Yhteiskunnallinen rooli koetaan entistä merkittävämpänä

Suuryritykset tunnistavat myös yhteiskunnallisen roolinsa. Kun vuonna 2019 56 % vastaajayrityksistä koki tehtäväkseen polttavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen, luku on nyt noussut jo 72 % tasolle.

Vain alle kymmenen prosenttia ei kokenut omakseen ajatusta, että yrityksen vastuullisuuteen (ympäristö, sosiaalinen, yhteiskunnallinen) liittyvät teot ovat kasvava kilpailuetutekijä.

OP Ryhmän ja Aalto-yliopiston Nordic Institute of Business & Society -ajatushautomon yhteinen Suuryritystutkimus toteutettiin kahdeksatta kertaa. Loppuvuodesta 2019 toteutettuun tarkasteluun osallistui 141 Suomessa toimivaa suuryritystä. Tutkimukseen vastasi 200 ylimmän johdon edustajaa. Vastaajajoukko kattoi 56 prosenttia tutkimuksen kohderyhmään kuuluvista liikevaihdoltaan Suomen 250 suurimmasta yrityksestä. Vastaajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 198,6 miljardia euroa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmän muodostavat 147 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 2 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Tilaa