• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • OP:n suuryritystutkimus: Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heiluttavat myös pk-sektoria – 84 % suuryrityksistä kokee painetta uudistaa alihankintaketjujaan

OP:n suuryritystutkimus: Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heiluttavat myös pk-sektoria – 84 % suuryrityksistä kokee painetta uudistaa alihankintaketjujaan

Report this content

Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heijastuvat yhä enemmän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin suuryritysten kokiessa kasvavia paineita päivittää alihankintaketjujaan. OP:n tutkimuksen mukaan suuryritykset ovat nyt valmiita tekemään vastuullisuuden nimissä myös yrityksen talouteen negatiivisesti vaikuttavia toimia.

Suuryritysten vastuullisuustavoitteet aaltoilevat seuraavaksi alihankintaketjuihin ja pk-yrityssektoriin. Näkemystä vahvistaa OP:n suuryritystutkimus, jonka mukaan tutkimukseen vastanneista suomalaisista suuryrityksistä 84 % kokee painetta alihankintaketjujen päivittämiseen uusien vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi.

Suuryritykset tunnistavat yhä paremmin toimitusketjujen vastuullisuuspuutteista aiheutuvia riskejä ja mainehaittoja, ja alihankintaketjut on siksi otettu tarkempaan tarkasteluun. Esimerkiksi alihankintaketjuille asetettavat nollapäästötavoitteet saattavat yleistyä nopeastikin, kuvailee OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Suuryritysten vastuullisuusvelvoitteet toimivat ajureina myös pk-yrityssektorin vastuullisuuskehityksessä. Pk-yritysten keskuudessa vaatimukset ovat toistaiseksi olleet suuryrityskenttää kevyemmät ja vastuullisuuden konkreettiset toteutumistavat hakevat vielä muotoaan. Alihankintatarjouksiin liitetään kuitenkin yhä useammin vaatimus vastuullisuusraportista tai -sertifioinnista, jolla yritys voi todistaa, että vastuullisuusasiat on huomioitu riittävällä tasolla. Jos näitä ei pystytä toimittamaan, voi pitkäänkin jatkunut asiakassuhde päätyä uudelleen arvioitavaksi.

Liian nopeisiin ratkaisuihin ei kuitenkaan kannata hypätä. Vastuullisuutta voi olla sopimusten irtisanomisen sijasta se, että suuryritys lähtee tukemaan alihankintaketjunsa yrityksiä kohti kestävämpää liiketoimintaa esimerkiksi asteittaisilla vastuullisuusvelvoitteilla, Keitaanniemi toteaa.

Tutkimukseen vastanneista suuryrityksistä esimerkiksi Metso Outotec kertoo asiakkaiden odottavan vastuullisuuden huomioimista ja kehittämistä koko globaalissa toimitusketjussa.

Toimitusketjun vastuullisuus ja ympäristötehokkuus ovat entistä enemmän keskiössä myös Metso Outotecin toimialoilla. Alihankintaketjun vastuullisuuden eteen on tehty töitä jo vuosia. Tavoitteenamme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 % toimittajistamme on asettanut tieteeseen perustuvat päästötavoitteet. Olemme hyvässä asemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä, sillä noin 9 % toimittajistamme on jo sitoutunut siihen, kertoo Metso Outotecin kehitysjohtaja Piia Karhu.

Vastuullisuusvalintoja tehdään myös kasvun ja kannattavuuden kustannuksella

OP:n suuryritystutkimuksen mukaan suomalaiset suuryritykset ovat valmiita entistä järeämpiin toimiin vastuullisuuden nimissä – myös yrityksen kasvun ja kannattavuuden kustannuksella. OP:n suuryritystutkimukseen vastanneista 80 % oli valmiita tekemään vastuullisuuden nimissä ratkaisuja, jotka vaikuttavat yhtiön taloudelliseen kannattavuuteen negatiivisesti. Taloudelliseen kasvuun negatiivisesti vaikuttavia ratkaisuja oli valmis tekemään 70 % yrityksistä.

Vastuullisuusvalinnoissa ei ole enää kyse pelkästä maineenhallinnasta, vaan pitkäjänteisestä yrityksen arvon kasvattamisesta, missä nähdään myös valtavia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Jopa 97 % tutkimukseen vastanneista yrityksistä näkivät vastuullisuuteen liittyvät teot kasvavana kilpailutekijänä, Keitaanniemi sanoo.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 189 henkilöä yhteensä 119 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Aineisto kerättiin syksyllä 2021, ja tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan 13.1.2022. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimus on toteutettu jo vuodesta 2012 saakka.

Lisätiedot medialle:
OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Tilaa