• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • OP:n tutkimus: Omistusasunto jää ostamatta, sillä velka ei houkuta tai tulot eivät riitä

OP:n tutkimus: Omistusasunto jää ostamatta, sillä velka ei houkuta tai tulot eivät riitä

Report this content

OP kysyi suomalaisilta syytä siihen, miksi he ovat jättäneet omistusasunnon hankkimatta. Tyypillisiä syitä asunnon ostamatta jättämiseen ovat tulojen pienuus, riittämättömät vakuudet ja velan kaihtaminen. Kuluttajan näkymät asunnon ostamisen suhteen ovat nyt kuitenkin melko hyvät.

OP:n talousasioita kartoittavaan kyselytutkimukseen vastanneista 45 prosenttia kertoi, ettei omista asuntoa. Näiltä vastaajilta kysyttiin syytä siihen, miksi he ovat jättäneet asunnon ostamatta. Liki joka neljäs eli 22 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei heillä ole riittävästi tuloja asuntolainan maksamiseen.

– Asuntojen hinnat ovat kehittyneet tällä vuosikymmenellä maltillisemmin kuin palkansaajien ansiot, vaikka tilanne toki vaihtelee. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi muuta maata nopeammin, OP:n senioriekonomisti Henna Mikkonen arvioi.

Joka viides eli 21 prosenttia kertoi, ettei halua suurta velkaa. 3544-vuotiaiden ikäluokasta velkaa kaihtoi jopa 27 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

– Nuorilla ikäluokilla tulokehitys on ollut keskimääräistä vaisumpaa, mikä saattaa tehdä heistä varovaisia. Kaikkea velkaa ei kuitenkaan kannata pelätä. ”Hyvä” velka mahdollistaa varallisuuden kasvattamisen ja parantaa kotitalouden tilannetta pitkässä juoksussa, Mikkonen sanoo.

– Asuntolaina on tyypillisesti hyvää velkaa, koska sillä kartutetaan varallisuutta. Juuri nyt suhdannetilanne myös suosii suomalaisia asunnonostajia. Asuntolainauran alussa voi hyvin etsiä asuntoa myös hiukan halvemmalta alueelta, jollaisia löytyy myös kasvukeskuksista, OP:n asumisen rahoituksesta ja palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie sanoo.

Kotitalouksien näkymät ovat nyt varsin hyvät. Työttömyys laskee, ja kotitalouksien ansiotasot kasvavat nopeammin kuin moneen vuoteen. Korot pysyvät edelleen alhaalla.

Vastaajien tuli annetuista vastausvaihtoehdoista valita ensisijainen syy siihen, miksi asunto on jäänyt ostamatta. 13 prosenttia ilmoitti syyksi riittämättömät vakuudet. 13 prosenttia vastasi, ettei vain ole kiinnostunut asunnon omistamisesta. Asuntojen hintojen laskuun uskoi 6 prosenttia vastanneista.

– Tämä on yllättävääkin ottaen huomioon, kuinka paljon asuntomarkkinoiden eriytymisestä mediassa puhutaan. Harvaan asutuilla seuduilla on syytä varautua myös asuntojen hintojen laskuun. Kannattaa siis kerryttää asunnon ohella myös muuta varallisuutta, jos siihen on mahdollisuutta, Mikkonen toteaa.

Vastaajista 7 prosenttia kertoi haluavansa olla vapaa liikkumaan paikkakunnalta toiselle. Vain harva kertoi jättäneensä asunnon ostamatta vaihtaakseen asuinpaikkakuntaa (3 prosenttia) tai siksi, että on epävarma tulotasonsa säilymisestä (3 prosenttia). Pieni osa (2 prosenttia) koki asunnosta olevan liikaa vaivaa. Joka kymmenes vastaaja ei osannut antaa mitään erityistä syytä siihen, miksi asunto on jäänyt ostamatta.

Kyselyyn vastasi heinä-syyskuussa noin 1500 iältään 18-79-vuotiasta suomalaista. Vastaajista 680 ilmoitti asuvansa muualla kuin omistusasunnossa. Kyselyn teki OP:n toimeksiannosta Kantar TNS.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

Tilaa