OP Osuuskunnan kokouksen päätökset ja vuoden 2019 Gebhard-mitalit

Report this content

OP Osuuskunta piti varsinaisen osuuskunnan kokouksensa Helsingissä 20.3.2019. Kokous muun muassa vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden, teki tarvittavat henkilövalinnat sekä päätti keskusyhteisön sääntöjen muuttamisesta. Kokouksen yhteydessä jaettiin myös kolme OP Ryhmän Gebhard-mitalia. 

Hallintoneuvoston jäsenet

OP Ryhmän nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvostoon valittiin seuraavat erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet uudelleen kolmivuotiskaudeksi, joka päättyy vuonna 2022: yrittäjä Leif Enberg (Pohjanmaa–Österbotten OP-liitto), asianajaja Taija Jurmu (Pohjois-Suomen OP-liitto), lehtori Marja-Liisa Kaakko (Pohjanmaa–Österbotten OP-liitto), professori Petri Sahlström (Pohjois-Suomen OP-liitto) ja lehtori Mervi Väisänen (Pohjois-Suomen OP-liitto).

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi valittiin yrittäjä Carolina Sandell (Länsi-Suomi–Sydkusten OP-liitto) ja maa- ja metsätalousyrittäjä Timo Saukkonen (Etelä-Suomen OP-liitto). Uusiksi jäseniksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi valittiin toimitusjohtaja Saila Rosas (Etelä-Suomen OP-liitto) ja vuonna 2020 päättyväksi toimikaudeksi toimitusjohtaja Mika Helin (Etelä-Suomen OP-liitto).

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 36.

Järjestäytymiskokouksessaan hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen uudelleen professori Jaakko Pehkosen ja varapuheenjohtajikseen lehtori Mervi Väisäsen ja toimitusjohtaja Olli Tarkkasen.

OP Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

Osuuskunnan kokous päätti keskusyhteisön sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutoksen tarkoituksena on siirtyä keskusyhteisössä kolmiportaiseen hallintomalliin, jossa keskusyhteisöllä on nykyisen sisäisen johtokunnan sijaan muista kuin keskusyhteisön johtajista koostuva hallitus. Uudessa hallintomallissa hallitus vastaa keskusyhteisön päätöksenteosta lukuun ottamatta säännöissä erikseen hallintoneuvoston vahvistettavaksi määrättyjä, koko OP Ryhmän kannalta merkittäviä periaatepäätöksiä. Hallitus vastaa lisäksi keskusyhteisön valvonnasta, ja hallintoneuvoston nykyiset valiokunnat (riskienhallinta-, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta) muuttuvat hallituksen valiokunniksi. Hyväksytyt säännöt ja niiden mukainen uusi hallintomalli tulevat voimaan 1.1.2020.  

Tilintarkastajan valinta 

Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2019 valittiin etukäteen annetun kirjallisen suostumuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä.

Gebhard-mitalit

Osuuskunnan kokouksen yhteydessä jaettiin kolme OP Osuuskunnan hallintoneuvoston myöntämää Gebhard-mitalia. Gebhard-mitali on OP Ryhmän korkein kunniamerkki, ja se voidaan myöntää osuuspankkien toimihenkilöille, hallinnon edustajille tai muille huomattavimmin ansioituneille henkilöille ansiokkaasta elämäntyöstä OP Ryhmässä. 

Vuoden 2019 Gebhard-mitalien saajat:

Kauppatieteiden tohtori Jarna Heinonen työskentelee Turun kauppakorkeakoulussa yrittäjyyden professorina. Hän on toiminut OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2012 alkaen, Turun Seudun Osuuspankin hallituksen jäsenenä vuodesta 2006 alkaen ja puheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen.

Liiketoimintajohtaja ja johtokunnan jäsen Harri Nummela vastaa OP Ryhmässä Pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaista. Hän on toiminut OP Osuuskunnan johtokunnan jäsenenä vuodesta 2014 alkaen, jota ennen hän työskenteli OP-Palvelut Oy:n toimitusjohtajana ja OP-Keskus osk:n johtokunnan jäsenenä.

Kauppaneuvos Mikko Rosenlund on ollut Tampereen Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja vuodesta 2010, jota ennen hän työskenteli Tampereen Seudun Osuuspankissa varatoimitusjohtajana ja pankinjohtajana. Hän on toiminut Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

Tilaa