OP Ryhmä maksoi 187 miljoonaa euroa yhteisöveroa

Report this content

OP Ryhmään kuuluvat yhtiöt maksoivat yhteensä 187 miljoonaa euroa yhteisöveroa vuonna 2017. Edellisenä vuonna 2016 OP Ryhmä maksoi 169 miljoonaa euroa yhteisöveroa.

OP Ryhmän tulos ennen veroja vuonna 2017 oli 1 031 miljoonaa euroa. Viime vuoden lopussa OP Ryhmään kuului 167 jäsenosuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö tytär- ja lähiyhteisöineen.

OP Ryhmä on talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettu taloudellinen kokonaisuus. Ryhmän emoyhtiöksi on teknisesti määritelty osuuspankit yhteensä, ja ryhmän yhtiöt ovat yhteisvastuullisia.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Tilaa