OP Ryhmä pohtii tulevaisuuden ryhmärakennettaan

Report this content

OP Ryhmä selvittää pitkän aikavälin tahtotilaansa jatkuvan menestyksen turvaavaksi ryhmärakenteeksi. Selvitystyöhön ja ryhmän tulevaisuuden pohdintaan osallistuvat kaikki ryhmän hallintoelimet, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 aikana. OP Ryhmän muodostaa tällä hetkellä 155 osuuspankkia ja niiden keskusyhteisönä toimiva OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. 

– OP Ryhmän arvojen mukaisesti käymme laajalla rintamalla keskustelua ryhmän tulevasta rakenteesta ja hyödynnämme tässä työssä kaikkea käytettävissä olevaa tietoa toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutoksesta, sanoo OP Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen

Digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos vaikuttavat finanssialan kehitykseen voimakkaasti, ja OP Ryhmän toimintaympäristöä muokkaavat monet erilaiset muutosvoimat kuten maan sisäinen muuttoliike, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Asiakkaat siirtyvät käyttämään pankki- ja vakuutuspalveluita yhä enemmän digitaalisissa kanavissa, ja finanssialaan kohdistuva lisääntyvä sääntely asettaa toiminnalle jatkuvasti uusia vaatimuksia. 

– OP Ryhmä on pitkään menestynyt erinomaisesti. Ryhmä on vahvistanut kannattavasti markkina-asemaansa ja noussut markkinajohtajaksi niin pankki- kuin vakuutusliiketoiminnassa. Koska haluamme varmistaa ryhmän kilpailukyvyn ja menestyksen myös tulevaisuudessa, pohdimme kuinka meillä on parhaat edellytykset vastata niin omistaja-asiakkaidemme kuin yritys- ja yhteisöasiakkaidemme palvelutarpeisiin 2020-luvulla, Jaakko Pehkonen jatkaa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 155 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Avainsanat:

Tilaa