OP Ryhmän tieteelliset säätiöt antoivat tutkimukselle yli 1,1 miljoonaa euroa

Report this content

OP Ryhmän perustamat tieteellistä tutkimusta tukevat säätiöt ovat jakaneet apurahoina tutkimustyöhön yhteensä 1.117.845 euroa vuoden 2019 apurahahaussa ja tällä rahoitettiin 52 lahjakkaan tutkijan ja tutkimusryhmän työtä. OP Ryhmän säätiöt haluavat tukea laadukasta akateemista tutkimustyötä ja luoda tätä kautta hyvinvointia Suomeen.

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja Kyösti Haatajan säätiön apurahat maaseudun elinkeinotoimintaa käsitteleviin tutkimuksiin. Säätiöiltä voi hakea apurahaa moneen eri tarkoitukseen, kuten tutkimustyön rahoittamiseen tai päätoimiseen jatko-opiskeluun.

Säätiöiden hallitukset päättävät apurahojen saajista tieteellisten toimikuntien esitysten perusteella.

- Korkealaatuisella akateemisella tutkimustyöllä uudistetaan Suomea ja luodaan hyvinvoinnin edellytyksiä. OP Ryhmän säätiöt ovat jälleen mukana tässä tärkeässä tehtävässä rahoittamalla kymmenien erityisesti jatko-opiskelijoiden ja vastaväitelleiden tohtoreiden tutkimustyötä, summaa säätiön asiamies Riitta Pyhälä.

Tänä vuonna OP ryhmän tutkimussäätiön apurahan sai muun muassa Timo Virtanen Turun yliopistosta. Virtasen väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on kehittää ja soveltaa koneoppimisen menetelmiä erityisesti makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden aikasarjojen ennustamiseen ja analysointiin.

Vuonna 1972 perustettu OP Ryhmän tutkimussäätiö on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä. OP Ryhmän tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta.

Vuonna 1951 perustettu Kyösti Haatajan säätiö tukee maaseutuväestön, erityisesti viljelijäväestön taloudellisten, yhteiskunnallisten ja oikeudellisten olojen tutkimusta.

Lisätietoja:

Riitta Pyhälä, asiamies, OP Ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö, riitta.pyhala@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Avainsanat: