OP Ryhmän Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2019

Report this content

OP Ryhmä ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) 15.12.2020 päivitetyn voitonjakosuosituksen Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksussa. Suosituksen mukaisesti OP Ryhmä käy keskustelua EKP:n valvontaryhmän kanssa ja tiedottaa Tuotto-osuuksien korkojen maksuaikataulusta tarkemmin niin pian kuin mahdollista.

EKP:n suosituksen mukaan pankit voisivat maksaa voitonjakoa enintään 15 prosenttia vuosien 2019–2020 tuloksesta verojen jälkeen ja voitonjakosumma saisi olla korkeintaan 0,2 prosenttiyksikköä luottolaitoksen CET1-vakavaraisuussuhdeluvusta. Tuotto-osuuksille maksettavat korot vuodelta 2019 ovat yhteensä 97 miljoonaa euroa. Summa ei ylitä EKP:n suositusta voitonjaon enimmäisrajoista. 

OP Ryhmä on yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, ja sen CET1-vakavaraisuus oli syyskuun 2020 lopussa vahva 18,3 prosenttia.

OP Ryhmä tiedotti 19.8.2020 lykkäävänsä Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua edelleen lokakuulta tammikuulle 2021 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten pidennetyn voimassaoloajan mukaisesti. EKP on 15.12.2020 jatkanut suosituksensa voimassaoloaikaa ja kehottaa pankkeja käyttämään suurta harkintaa voitonjaon maksussa tai pidättäytymään voitonjaosta kokonaan 30.9.2021 asti. 
 

Lisätiedot medialle:
OP:n viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Tilaa