OP Ryhmän vuoden 2020 tietotilinpäätös julkaistu

Report this content

OP Ryhmä on tänään julkaissut vuoden 2020 tietotilinpäätöksensä. Tietotilinpäätös kuvaa OP Ryhmässä tapahtuvaa tiedon hallintaa, johtamista ja hyödyntämistä avoimesti ja läpinäkyvästi. 

OP Ryhmä hyödyntää Suomen suurimpiin kuuluvaa tietopääomaa ymmärtääkseen ja palvellakseen asiakkaitaan yhä paremmin. Vuosittaisen tietotilinpäätöksen avulla OP Ryhmä haluaa olla vastuullinen edelläkävijä tiedon käsittelyssä ja kuvailla tiedon johtamista ja hyödyntämistä avoimesti.

– Tavoitteenamme on luoda datan avulla hyötyä asiakkaalle, tehostaa toimintaamme ja myös edistää toimintaympäristömme menestystä. Tiedon hyödyntämisen ja arvonluonnin avaaminen on tärkeä osa vastuullista toimintaa ja tapa vastata asiakkaiden ja sidosryhmien kasvaviin odotuksiin. Toisaalta kyse on myös ymmärrettävyydestä; tieto ja sen hyödyntäminen voivat vaikuttaa asiakkaistamme etäiseltä ja abstraktilta asialta, ja tietotilinpäätöksemme kautta pyrimme arkipäiväistämään tätä keskustelua, OP Ryhmän teknologia- ja kehitysjohtaja Juho Malmberg kertoo.  

OP Ryhmä julkaisi tietotilinpäätöksensä jo kolmannen kerran. Raportti kokoaa yhteen esimerkiksi keskeisimmät digitaaliset kehitysaskeleet vuodelta 2020. Tiedon avulla kehitetään pankki- ja vakuutuspalveluita, parannetaan ymmärrystä asiakkaan tarpeista, hallitaan riskejä sekä turvataan koko suomalaisen rahoitusjärjestelmän turvallisuutta.

– Viime vuosi osoitti, että data on avainasemassa nopeasti muuttuvien tilanteiden ymmärtämisessä ja hallinnassa. Suomen suurimpana finanssiryhmänä tehtävämme on suojata asiakkaidemme ja yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja hyvinvointia kaikissa tilanteissa. Suomella on hyvät mahdollisuudet erottautua ihmislähtöisen datatalouden maana, jossa tietopääomaa hyödynnetään yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan eduksi monipuolisesti ja läpinäkyvästi. Tämä auttaa suomalaisia yrityksiä toimimaan turvallisesti ja menestyksekkäästi muuttuvassa toimintaympäristössä. OP Ryhmä haluaa osaltaan toimia tässä suunnannäyttäjänä, OP Ryhmän tietojohtaja Sameli Mäenpää toteaa.

OP Ryhmän tietotilinpäätös 2020 on luettavissa täällä: op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/tietotilinpaatos.

Lisätiedot medialle:
OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Tilaa