Sakari Lehtinen OP Ryhmän tarkastusjohtajaksi

Report this content

Kauppatieteiden maisteri, CIA Sakari Lehtinen (49) on nimitetty OP Ryhmän tarkastusjohtajaksi 1.5.2019 alkaen. Hän raportoi uudessa toimessaan OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakalliolle.

Tarkastusjohtajana Lehtinen tulee vastaamaan kaikkien OP Ryhmän yhteisöjen sisäisestä tarkastuksesta. Lehtinen on työskennellyt sisäisen tarkastuksen tehtävissä OP:ssa vuodesta 2004 lähtien ja vastannut viimeksi OP:n pankkitoiminnan sisäisestä tarkastuksesta. Ennen OP:lle siirtymistään Lehtinen on työskennellyt finanssialan yrityksissä liiketoiminnan ja sisäisen tarkastuksen tehtävissä.

- Sisäinen tarkastus tukee OP Ryhmän kehittämistä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta. Sääntely lisääntyy finanssialalla, ja samaan aikaan asiakkaidemme odotukset toimintamme vastuullisuutta kohtaan kasvavat. Tarvitaan toimivaa sisäistä tarkastusta, jotta pystymme vastaamaan näihin odotuksiin. Tarkastusjohtajalla on keskeinen rooli OP Ryhmän tulevan menestyksen varmistamisessa. Sakari Lehtinen on tehnyt menestyksekkään uran sisäisen tarkastuksen tehtävissä OP Ryhmän sisällä, ja hänellä on vahva näkemys siitä, miten moderni tarkastusorganisaatio toimii. Toivotan hänelle menestystä tehtävään, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Nykyinen tarkastusjohtaja Leena Kallasvuo jää johtajasopimuksensa mukaiselle eläkkeelle 1.5.2019. Kallasvuo jää tehtävästään lomalle 20.2.2019, ja Lehtinen toimii tarkastusjohtajan sijaisena siirtymäaikana.

Nimitys on ehdollinen, kunnes Euroopan keskuspankin valvontaviranomaiset ovat sen hyväksyneet.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

Tilaa